Åbningstider: 1. og 3. mandag i måneden | Fra kl. 14.00 til 17.00 | Dog ikke helligdage og skoleferier.

Seneste nyt på arkivet

Generalforsamling 2017

Mandag den 6. februar afholder Grejs Lokalhistorisk Forening generalforsamling i Grejs Borgergård kl. 14.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe med "blødt brød".

Herefter underholder Else og Gunnar med billeder og omtale af deres 5 ugers ferietur i New Zealand i november.

På deres ferie oplevede de også et kraftigt jordskælv i New Zealand, som vi også hører lidt om.

Velkommen i Borgergården mandag den 6. februar kl. 14.00.

Bestyrelsen

Velkommen

Her er hjemmesiden for Grejs Lokalhistorisk Forening og arkiv. Her fortæller vi noget om foreningen og arkivet. 

Hvad gemmer arkivet af arkivalier og billeder m.m..

Vi modtager og indsamler arkivalier, billeder m.m. fra Grejs sogn, og sørger for, at det bliver arkiveret, så det bliver sikkert opbevaret, og at det er let tilgængeligt.

Her orienterer vi også om nyheder fra foreningen, møder og arrangementer.

Desuden vil vi bringe nogle gode historier fra ældre og nyere tider i Grejs.

Når der ryddes op i gamle papirer, foto eller andet, så tag det med til arkivet, inden det bliver smidt væk. Vi vil gerne vurdere, om det er bevaringsværdigt, og bør bevares i arkivet.

Vi vil især gerne opfordre foreningerne og andre til at komme med de gamle protokoller, regnskabsbøger, inden de bliver gemt på et eller andet loft.

Grejs Lokalhistorisk Foreninger har ca. 200 medlemmer. Kontingentet er 50 kroner om året pr. person. Der er valgt en bestyrelse på 7 medlemmer, der tager sig af alt det praktiske i arkivet, og forskellige arrangementer  foreningen.

Foreningen ønsker gerne flere medlemmer. Eller måske er du interesseret i at hjælpe med arkivering af arkivalier, billeder m.m. Du er velkommen.

Alle landets arkiver (også Grejs) er tilgængelige på www.arkiv.dk.

I søgefeltet kan du f.eks. skrive Grejs Sogn, så vises en oversigt over, hvad der er gemt i vores arkiv.