Åbningstider: 1. og 3. mandag i måneden | Fra kl. 14.00 til 17.00 | Dog ikke helligdage og skoleferier.

Seneste nyt på arkivet

Nyt fra Generalf. 2017

En velbesøgt generalforsamling i Grejs Lokalhistorisk Forening blev afholdt i Grejs Borgergård mandag den 6. februar.

Niels Danielsen blev valgt til dirigent. Såvel beretning som regnskab/budget blev godtaget.

Forslag om uændret kontingent 100 kr. pr.par og 50 for enlige blev vedtaget.

Forslag om vedtægtsændring af § 8 om tegningsret blev enstemmigt vedtaget. Nu er det Formand og Kasserer i forening, der tegner foreningen.

Alle valg til bestyrelse, suppleant, revisor og suppleant var genvalg.

Efter generalforsamling og kaffebord viste Else og Gunnar billeder og fortalte om deres 5 ugers campingferie i New Zealand med afslutning i Sidney i Australien. Et rigtigt godt tilrettelagt program, og en dejlig oplevelse som tilhører og de flotte billeder fra New Zealand. Og såkunne vi mærke stolen rystede under os, da Gunnar berettede om det kraftige jordskælv, der skete mens de var der.

Tak for god tilslutning, og inden så længe kan I forvente besøg fra et bestyrelsesmedlem, der gerne vil sælge Jer et medlemskort.

Velkommen

Her er hjemmesiden for Grejs Lokalhistorisk Forening og arkiv. Her fortæller vi noget om foreningen og arkivet. 

Hvad gemmer arkivet af arkivalier og billeder m.m..

Vi modtager og indsamler arkivalier, billeder m.m. fra Grejs sogn, og sørger for, at det bliver arkiveret, så det bliver sikkert opbevaret, og at det er let tilgængeligt.

Her orienterer vi også om nyheder fra foreningen, møder og arrangementer.

Desuden vil vi bringe nogle gode historier fra ældre og nyere tider i Grejs.

Når der ryddes op i gamle papirer, foto eller andet, så tag det med til arkivet, inden det bliver smidt væk. Vi vil gerne vurdere, om det er bevaringsværdigt, og bør bevares i arkivet.

Vi vil især gerne opfordre foreningerne og andre til at komme med de gamle protokoller, regnskabsbøger, inden de bliver gemt på et eller andet loft.

Grejs Lokalhistorisk Foreninger har ca. 200 medlemmer. Kontingentet er 50 kroner om året pr. person. Der er valgt en bestyrelse på 7 medlemmer, der tager sig af alt det praktiske i arkivet, og forskellige arrangementer  foreningen.

Foreningen ønsker gerne flere medlemmer. Eller måske er du interesseret i at hjælpe med arkivering af arkivalier, billeder m.m. Du er velkommen.

Alle landets arkiver (også Grejs) er tilgængelige på www.arkiv.dk.

I søgefeltet kan du f.eks. skrive Grejs Sogn, så vises en oversigt over, hvad der er gemt i vores arkiv.