Åbningstider: 1. mandag i måneden fra kl. 14.00 til 17.00 | 2. lørdag i måneden kl. 11.00 - 14.00 | Dog ikke helligdage og skoleferier.

Seneste nyt på arkivet

Giv din historie videre

Grejs Lokalarkiv og mange andre arkiver er med i et nationalt digitalt indsamlingsprojekt for erindringer.

"Giv det videre 2017" indgår i Danmarks Radios store 2017-satsning Historien om Danmark.

"Alle har en historie". Både børn og voksne har en historie, så alle kan deltage med en historie til bevarelse i arkivet til glæde for vore efterkommere og Danmarks historien.

"Må arkivet få din historie".  Alle kan bidrage med deres erindringer, historier og oplevelser, der fortæller om deres liv og levned i Danmark, og som til sammen kan skabe indsigt i, hvordan Danmarks historie har udfoldet og udviklet sig de seneste 100 år. Arkivet venter på din historie.

www.givdetvidere2017.dk kan du læse meget mere om projektet. Du kan også besøge os i arkivet, vi hjælper dig gerne.

Velkommen

Her er hjemmesiden for Grejs Lokalhistorisk Forening og arkiv. Her fortæller vi noget om foreningen og arkivet. 

Hvad gemmer arkivet af arkivalier og billeder m.m..

Vi modtager og indsamler arkivalier, billeder m.m. fra Grejs sogn, og sørger for, at det bliver arkiveret, så det bliver sikkert opbevaret, og at det er let tilgængeligt.

Her orienterer vi også om nyheder fra foreningen, møder og arrangementer.

Desuden vil vi bringe nogle gode historier fra ældre og nyere tider i Grejs.

Når der ryddes op i gamle papirer, foto eller andet, så tag det med til arkivet, inden det bliver smidt væk. Vi vil gerne vurdere, om det er bevaringsværdigt, og bør bevares i arkivet.

Vi vil især gerne opfordre foreningerne og andre til at komme med de gamle protokoller, regnskabsbøger, inden de bliver gemt på et eller andet loft.

Grejs Lokalhistorisk Foreninger har ca. 200 medlemmer. Kontingentet er 50 kroner om året pr. person. Der er valgt en bestyrelse på 7 medlemmer, der tager sig af alt det praktiske i arkivet, og forskellige arrangementer  foreningen.

Foreningen ønsker gerne flere medlemmer. Eller måske er du interesseret i at hjælpe med arkivering af arkivalier, billeder m.m. Du er velkommen.

Alle landets arkiver (også Grejs) er tilgængelige på www.arkiv.dk.

I søgefeltet kan du f.eks. skrive Grejs Sogn, så vises en oversigt over, hvad der er gemt i vores arkiv.