Åbningstider: 1. mandag i måneden fra kl. 14.00 til 17.00 | 2. lørdag i måneden kl. 11.00 - 14.00 | Dog ikke helligdage og skoleferier.

Landejendomme

Sønderskovgård Grejs

 

Scan0004Vestermarksvej 11.

Matr.nr.22 mfl.

Gården er en slægtsgård og siden 1914 ejet i 3 generationer af slægten Nørskov Madsen.

Der er 22 ha.jord og 7,5 ha. skov.

1.skøde er dateret 16 maj 1844.

Gården blev drevet med 10 køer, 3 søer,  100 høns,og nogle ænder,små marker med roer græs og korn.

1973 overtog sønnen Arne og hustru Lis gården.

De byggede ny svinestald og havde 130 grisesøer plus smågrise.

 

Scan0003Markerne blev drevet med korn og en del skovdrift.

Læs videre på :historiskatlas.dk