Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Seneste nyt på arkivet

Julehygge i Grejs Lokalarkiv

imagesTZN85HXQMandag den 2. december kl. 14.00

byder Grejs Lokalarkiv på gløgg og æbleskiver samt

kaffe og småkager i Kulturcentrets festlokale.

Niels Danielsen fortæller om hvordan julen var

som barn i hjemmet i Boring ved Rask Mølle.

Tove Stubager sidder ved klaveret og sætter os

i rigtig julehumør med sange fra Højskolesangbogen.

Darling Vesterholm fortæller lidt om jul i 

Grejs Brugsforening 1963.

Entre er 40.- kr.

Bestyrelsen glæder sig til at se Jer.

Vil du være medlem - se her

Bevar Grejs sogns historie – bliv medlem.

Grejs Lokalhistorisk Forening er stiftet i 1985 med det formål, at fremme og styrke den almene interesse for Grejs sogns historie, og medvirke til at bevare sognets historiske arkivalier og værdier i et lokalt arkiv i Grejs.

Der er sket meget i de godt 30 år, foreningen har eksisteret. Arkivet er flyttet 4 gange, og er nu flyttet til nye lokaler i Grejs Kulturcenter.

En trofast medlemsskare har støttet foreningen gennem de mange år, og arkivets eksistens er betinget af, at der fortsat er god opbakning blandt sognets beboere.

Kontingentet for at være medlem af Grejs Lokalhistorisk Forening er:

50 kr. pr. person eller 100 kr. pr. husstand.

Kontingent kan betales via MobilPay 46758 eller

Bankoverførsel til 9560 6130581380.

Husk at anføre afsender.