Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Seneste nyt på arkivet

Generalforsamling 2020

Generalforsamling i

Grejs Lokalhistorisk Forening

mandag den 3. februar 2020

kl. 19.00 i Grejs Kulturcenter

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen

Lis Madsen - modtager genvalg

Erik Møller - modtager genvalg

Ole Madsen – modtager ikke genvalg

Darling Vesterholm – modtager ikke genvalg                  

          Suppleant: Maren Blom

  1. Valg af revisor:

Willy Mortensen

Suppleant: Arne Hansen

  1. Eventuelt

Efter kaffen fortæller Mogens Ladegaard om

100 året for genforening Sønderjylland med

Danmark i 1920.

 

Vil du være medlem - se her

Bevar Grejs sogns historie – bliv medlem.

Grejs Lokalhistorisk Forening er stiftet i 1985 med det formål, at fremme og styrke den almene interesse for Grejs sogns historie, og medvirke til at bevare sognets historiske arkivalier og værdier i et lokalt arkiv i Grejs.

Der er sket meget i de godt 30 år, foreningen har eksisteret. Arkivet er flyttet 4 gange, og er nu flyttet til nye lokaler i Grejs Kulturcenter.

En trofast medlemsskare har støttet foreningen gennem de mange år, og arkivets eksistens er betinget af, at der fortsat er god opbakning blandt sognets beboere.

Kontingentet for at være medlem af Grejs Lokalhistorisk Forening er:

50 kr. pr. person eller 100 kr. pr. husstand.

Kontingent kan betales via MobilPay 46758 eller

Bankoverførsel til 9560 6130581380.

Husk at anføre afsender.