Åbningstider: Normalt hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke åbent på helligdage og i skoleferier.   

Historie arkiv

Tidligere vognmænd i Grejs

B169Jens Therkelsen

Jens Therkelsen byggede sidst i 1930’erne huset på Sdr. Bygade 3. Herfra drev han vognmandsforretning med tre lastbiler. Der blev kørt med lidt af hvert af det, som var aktuelt på den tid så som grise, grus, halm, kreaturer, sand samt kraftfoder til egnens landmænd. John Refsgaards far Villy Refsgaard var i 1939 – 1940 chauffør hos Jens Therkelsen og kørte i en Chevrolet. Først i 1940’erne solgte Jens Therkelsen bilerne til en anden vognmand ved navn Ejner Dam og flyttede til en ejendom på Urhøj.

 

 

 

B493Kresten Therkelsen

Hvor kongestenen står i dag, lå førhen et lille hvidkalket og stråtækt hus. Sidst i 1940’erne boede her en Kresten Therkelsen. Han var bror til vognmand Jens Therkelsen. Kresten drev også en form for vognmandsforretning. Det foregik i starten med hestevogn bl.a. havde han en mælketur til Ulkær mejeri. Senere blev hestene erstattet med en grøn Chevrolet lastbil.

Hans Møller Pedersen                                                                                   

I 1950’erne solgte Kresten Therkelsen huset og vognmandsforretningen til Hans Møller Pedersen, som drev forretningen videre, indtil han i 1969 overtog fødegården Damgård i Ulkær. På det tidspunkt havde han dog allerede i 1964 solgt det lille stråtækte hus til Johanne og Hans Andersen; dén Johanne, der i mange år var værtinde i Grejs forsamlingshus.

 

B554Svend Larsen

En anden af de tidlige vognmænd i Grejs var Svend Larsen født i 1908. Svend Larsen var i en årrække mælkemand for Mælkekompagniet i Vejle. Under krigen var det med hestevogn, mens det før og efter krigen var med bil. Svend Larsen blev gift med forskolelærerinde Kathrine Larsen (født Knudsen), og de boede i en årrække oven på forskolen på Nr. Bygade 13. I Grejs drev Svend Larsen en almindelig vognmandforretning med diverse kørsel, men da Kathrine og Svend Larsen i 1951 købte en landejendom på Keglekærvej 62, solgte Svend sin vognmandsforretning til Harald Jensen og blev landmand i stedet og Kathrine fortsatte som lærerinde.