Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 17. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Højgård Hovedgård, Grejs Sogn

Hoejgaard ca 1958Højgård er en hovedgård, der omtales i "Rod og stavn" år 1431. Ejer var da Niels Vognsens enke, Inger Hermansdatter Pennow, der i 1440 skænkede Højgård til Maribo Kloster. Senere, ved Reformationen, blev gården inddraget under kronen. Gentagne gange var der fælleseje med St. Grundet, først oberst Otto Fr. von Gamm (1680-1698), senere (1740-1804) oberst Schack Brockdorff, dennes enke Sophie Hedevig og svigersønnen Hans Helmuth von Lyttichau. 

I nogle år var der skiftende ejere, men i 1855 købte Peder Pedersen Højgård, der i 1891 blev solgt til Elias Peder Karlsen og hustruen Marie. Elias Karlsen døde 1945, og nevøen Niels Mikkelsen og Gudrun overtog derefter Højgård. Niels Mikkelsen døde i 1959 hvorefter sønnen Knud Mikkelsen og Inger overtog gården. De boede forinden i aftægtsboligen, som de så byttede med Knuds mor, Gudrun.

Da Knud Mikkelsen døde 1996 blev gården overtaget af sønnen Niels Kristian Mikkelsen og hustruen Pia. De drev gården indtil 2012, hvor den blev solgt til Morten Kirk Johansen.

Til gården hører 161 ha, hvoraf de 115 ha er skov, 11 ha eng medens resten er agerjord. Indtil ca. 1970 blev gården drevet med kvæg- og svinebesætninger, samt plantebrug og skovdrift. Fra 1970 er den udelukkende drevet med plante- og skovbrug.

For mange år siden var der også et teglværk på Højgård - se historien om Højgård Teglværk.