Åbningstider: Normalt hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke åbent på helligdage og i skoleferier.   

Historie arkiv

Grejs Garage ApS

jpg982I 1970 blev en håndfuld vognmænd enige om, at det kunne være en god ide at bygge et fælles garageanlæg.

Stifterne var: Gert Kristensen (formand), Søren Dahlgaard Nielsen (kasserer), Kaj Kristensen, Gunnar Bo Kristensen samt Eli Vilstrup og Børge Andersen. De indskød hver 8000 kr. som anpartskapital i Grejs Garage ApS.

Grunden på 5600 m2 blev udstykket af Svend Mikkelsens jord og fik adressen Nørre Bygade 27, og hallen på 800 m2 blev opført af Horsens Modulhaller. Der blev plads til 16 biler, der nu kunne stå i frostfrie lokaler. 

Arbejdet blev udført af murer Kaj Vandal Laursen, smed Villy Skousbo og Lindved El.  Den udvendige plads blev efterhånden fyldt op med adskillige tons betonaffald fra naboen Grejs Cementstøberi.

jpg144Garageanlægget har aldrig haft nogle ansatte, så arbejdet med græsslåning m.v. gik på tur mellem brugerne. Det gode samarbejde i huset blev bl.a. udtrykt ved den årlige garagefest for vognmændene, deres ansatte og ægtefæller. I 3 år blev byfesten i Grejs afholdt i garageanlægget med ca. 200 gæster.

Da bybusserne begyndte at køre op til Grejs i 1987, lagde garageanlægget vendeplads til i nogle år.

I ca. 1980 kom Finn Jessen med i ejerkredsen, og bygningen blev udvidet til 24 vogne.

I 1988 kom skatteminister Anders Fogh Rasmussen på besøg sammen med det lokale folketingsmedlem Anders Mølgård. Det var i disse år godstransportloven blev liberaliseret.

I 1990'erne havde op mod 25 mand tilknytning til vognmændene, men i løbet af ca. 10 år blev firmaerne købt eller lukket. I dag ejes selskabet af Jens Jensen, der lejer ud til erhverv.