Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 17. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Højgård Teglværk, Grejs

Hoejgaard TeglvaerkPå billedet ses de bygninger, der tidligere er anvendt af Højgård Teglværk. Sydøst for Højgård var der noget fantastisk godt ler, hvorfor det var naturligt, at bygge et teglværk netop her. Det menes, at teglværket leverede sten til de oprindelige bygninger på Højgård. Nogle mener endda, at Gorm den Gamles borg var bygget af ler og sten fra Højgård Teglværk,

I 1906 var der en årlig produktion på en halv million mursten og drænrør. Jens Peter Jensen har skrevet om sin barndom og om sin fars tid på taglværket fra 1878 til 1898.

Dengang var murstenene håndstrøgne. De blev lagt til tørre under åben himmel, indtil de var så tørre, at de kunne trasporteres ind i tørreladerne, hvor de tørrede færdigt.

Det var hårdt arbejde at være teglværksarbejder og ikke mindst teglbrænder. Under brændingen af stenene var han igang døgnet rundt på nær fire timer om natten, hvor han blev afløst af en af de andre arbejdere. Den normale arbejdstid var fra kl. 5.00 om morgenen til kl. 20.00 om aftenen, afbrudt af pauser på sammenlagt 2½ time.

Jens Peter Jensen kom selv med i produktionen som 12-årig. Da kørte han sten til og fra ovnen med trillebør.

I 1935 var arbejdsstyrken fire mand. Dette år blev teglbrænder Kristian Stenstrup Jensen ansat. han blev den sidste teglbænder på stedet, da teglværket måtte lukke i 1941 på grund af mangel på kul. Der blev siden solgt ler til andre teglværker bl.a. Tørring og Skærbæk.

Se iøvrigt historien om Højgård Hovedgård.