Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 17. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Klippehulerne i Grejs

B126På billedet ved klippehulerne i Grejs er siddende: Ove Blendstrup, Svend Karlsen, Hans Pedersen. Stående: Ejnar Blendstrup.

Grejs Klipper er dannet for mange, mange år siden ved, at kalkholdigt vand er sivet ned gennem sandet, og derved har sammenbundet sand og sten. Disse klipper skulle være de eneste i Danmark, udover hvad der er af klipper på Bornholm. Dette klippemateriale kaldes "frådsten", og er i fortiden blevet anvendt til byggeri af bl.a. kirker.

Klipperne kom til syne, da der i gammel tid blev gravet grus netop her. Klipperne strækker sig ind gennem Grejsdalen. Da ledvogterhuset ved Grejs Bakke blev fjernet sidst i tresserne, stødte man også på disse kalksten her.

Grejs klipperne er rammen om et sagn, der fortæller, at man ved nattetide kan se syv lygtemænd, der bevæger sig i cirkler omkring klippen. De lyser over en krigskasse, der indeholder de gulddukater, der ifølge sagnet skulle være skjult i klippehulen.

Adskillige "knægte" fra Grejs har gennem årene gennemsøgt hulerne på kryds og tværs. Men ingen har endnu været så heldige at finde den kostbare skat.

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 16. oktober 1946 er klipperne i Grejs fredet, idet det er anført, at klipperne, der består af sammenkittet istidssand, danner et særpræget og smukt fænomen og er sjældent forekommende. Der udbetaltes en erstatning på 300 kr. til ejeren af matr. nr. 50 c af Grejs.

Ved klippehulerne på Grejs Bakke er der opsat en infotavle, samt bord og bænke til frokosten eller kaffen.