Lokalarkivets åbningstider: 1. mandag i måneden kl. 14-16 og 3. mandag i måneden kl. 19-21. Lukket på helligdage og i skoleferier.

Historier fra Grejs

Læger og lægehuse i Grejs

Dette indlæg om læger og lægehuse i Grejs tilbage gennem årene er sammensat af oplysninger fra læge Erik Krarup, lokale borgere og uddrag fra "Grejsbogen".

Den første læge i Grejs er læge Christen Jensen Elsnap - juli 1931 - 1939. Hans bopæl og lægepraksis er der ikke kendskab til.

Den næste læge i Grejs blev Julius Gustav Paludan - maj 1939 - okt. 1941. En lokal beboer er ret sikker på, at lægens praksis var på Grejs Mølle.

B169Den første lægebolig i Grejs blev etableret i boligen Sønder Bygade 3. Huset blev opført midt i1930-erne af en vognmand Jens Therkelsen.

Omkring 1942 blev ejendommen købt af læge Peder Aage Bramstrup, der drev sin lægepraksis herfra indtil det sluttede i maj 1949. Ifølge "Grejsbogen" var læge Bramstrup tidligere militærlæge, og kunne godt bruge hårde metoder overfor nogle patienter.

I maj 1949 købte læge Jørgen Overbech Petersen ejendommen Sønder Bygade 3, og fortsatte med lægepraksis herfra. Der er på et tidspunkt lavet en tilbygning til huset, så der blev bedre plads til konsultation, venteværelse m.m. Læge Overbech virkede som læge i Grejs indtil sin død i 1962. Men et par år før - 1959 - blev læge Olfert Pedersen Fischer medtaget i lægepraksis. Fra 1. sept. 1962 fungerede læge Erik Krarup som læge på Sønder Bygade 3 sammen med læge Fischer.

                                                                                       Foto af Sønder Bygade 3 før senere tilbygning.

Læge Fischer byggede villa på Møllehusvej 14 i 1962.

Læge Erik Krarup byggede villa i 1964 på Møllehusvej 10.

I 1964 byggede Fischer og Krarup et nyt lægehus på Møllehusvej 12, hvor Grejsborgerne nu fremover kunne konsultere lægerne Fischer og Krarup i nye moderne lokaler.

IMG 0376I 1967 overtog læge Erik Krarup lægehuset og hele lægepraksis i Gejs, som han fortsatte med indtil pensionisttilværelsen kunne nydes.

Så i 1998 overtog sønnen læge Kristian Krarup praksis, senere er Kristians hustru læge Dorthe Krarup nu også en del af lægehuset. De har for nogle år siden foretaget en modernisering og tilbygning af lægehuset. Udover lægerne Dorthe og Kristian Krarup er der en sygeplejerske og sekretær i lægehuset til betjening af "patienterne" i Grejs.

                                                                                                                                                                         Foto af Lægehus Møllehusvej 12 - 2019