Lokalarkivets åbningstider: 1. mandag i måneden kl. 14-16 og 3. mandag i måneden kl. 19-21. Lukket på helligdage og i skoleferier.

Historier fra Grejs

Her er den gamle kommunes pengeskab

Den tidligere Grejs-Sindbjerg kommunes pengeskab står på Hjortsvang Museum. Se billedet.

Jeg opdagede pengeskabet ved museets årlige høstfest her i august. Det vides ikke, om der stadig er penge eller spændende dokumenter i skabet, da nøglen ikke var i skabet ... Det vides heller ikke hvordan pengeskabet er havnet på Hjortsvang museum. 

Grejs-Sindbjerg kommune, som Grejs tidligere hørte under administrativt, blev indlemmet i den tidligere Tørring-Uldum kommune ved kommunalreformen i 1970. Ved strukturreformen i 2007 blev Tørring-Uldum sammen med Juelsminde kommune sammenlagt med Hedensted kommune – Grejs Sogn kom dog til Vejle kommune efter en lokal afstemning, hvor flertallet ønskede sig til Vejle kommune i stedet. 

pengeskab

/Axel Nørr