Lokalarkivets åbningstider: 1. mandag i måneden kl. 14-16 og 3. mandag i måneden kl. 19-21. Lukket på helligdage og i skoleferier.

Historier fra Grejs

En præstekones erindringer fra Grejs og Sindbjerg

Her er håndskrevne erindringer fra Gerda Danvad om hendes og sin mand Arnold Viggo Danvads tid som præstepar i Grejs og Sindbjerg sogne.

Arnold Viggo Danvad var sognepræst ved Grejs og Sindbjerg kirker fra 1940-1948 og blev senere provst over Fredericia Provsti mfl..

Gerda Danvad skriver meget levende om det daglige liv som præstepar -  især om hverdagen under besættelsen. 

Præsteparret flyttede i huj og hast ind i Grejs Præstegård i april 1940, da de tyske besættelsesstyrker ellers ville have beslaglagt præstegården.

Hun fortæller om at ... "det var to sogne, der krævede sin præst " med to gudstjenester hver søndag, mange kirkelige handlinger, konfirmationer og besøg hos syge og gamle. 

De to sogne dækkede et stort geografisk område og udstrakt vejnet.

Der var forskellige kirkelige retninger i de to sogne, som skulle tilgodeses. Der var den Grundtvigske retning, Luthersk mission, Indre Mission og de gamle "stærke jyder". 

Pastor Danvad cyklede mellem de to kirker Grejs og Sindbjerg med præstekjolen pakket i kufferten bagpå, indtil menighedsrådet i Sindbjerg forbarmede sig og gav penge til at købe en ekstra præstekjole, som så kunne være i Sindbjerg Kirke.

Gerda Danvad skriver også om det stærke sammenhold lokalt under besættelsen og med store folkesamlinger, hvor man sang så "taget løftede sig",  man måtte drikke erstatningskaffe, men folk havde kage med. 

Under besættelsen blev bilen klodset op, så transport rundt i sognene måtte gøres på cykel med præstekjolen eller festtøjet i en kuffert bag på - og med små cykellygter i al slags vejr. I de hårde isvintre i 1941-42 skete transporten dog med hestetrukken kane.  De stærke jyder var bundet af deres tro og tradition. En familie ønskede at få deres barn døbt den første søndag efter det var født - men der var 20 graders frost og meget sne. Kirkesangeren mente ikke, at der ville komme nogen i kirke, men pastor Danvad sagde, at "...de ville komme". Og godt nok kom det få dage gamle barn til kirke i kane og pakket godt ind - og barnet blev døbt.

Du kan læse hendes håndskrevne erindringer her (klik på linket):

 Gerda-Danvads-erindringer

 På arkiv.dk kan du læse mere om pastor Danvad. Endvidere har Sindbjerg lokalhistoriske arkiv også materiale om præsteparret.