Lokalarkivets åbningstider: 1. mandag i måneden kl. 14-16 og 3. mandag i måneden kl. 19-21. Lukket på helligdage og i skoleferier.

Historier fra Grejs

Luftfotos af det gamle Grejs i 1985-86

Her ses luftfotos af boligkvarteret Birkemosen - Rugbakken - Havrebakken i Grejs, optaget engang i 1985-86.

Man kan ane det daværende "Grejs Beton" i baggrunden, hvor der nu er erhvervspark.

Der ses også gården "Hjørnegård" på hjørnet af Nørre Bygade og Holtumvej - inden driftsbygningerne brændte i starten af 1990erne.

Marken foran gårdens bygninger rummer i dag husene på Toftager og Søager.

Markerne foran Birkemosen (der ligger forrest i billederne) er en del af Grejs Søpark. Det lille vandhul, som anes på billedet er nu den noget større sø, som er omgivet af Søager, H.C.Monradsvej og Peder Borchs Vej.

Der kan ses højspændingsmaster, som var en del af en højspændingsledning, der gik gennem den nordlige del af Grejs, men blev senere fjernet.

Billederne er taget af Ejgild Lahn Andersen, Birkemosen fra en helikopter, som fløj rundture i forbindelse med en byfest i Grejs. 

Ejgild har venligst stillet billederne til rådighed for Lokalarkivet.