Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 17. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Holtum Mølle

B444

Holtum Mølle og bageri

Fra omkring 1600 og til 1897 blev Holtum Mølle anvendt som mølle, hvor bønderne kunne komme og få malet deres korn til mel eller andet. Indtil 1897 blev møllen drevet af nogle bønder fra Vindelev, som solgte møllen til Maren og Ludvig Rau. De udvidede mølledriften til også at omfatte et bageri.

Indtil 1907 blev energien til møllen frembragt af vindmølle, men 1907 blev det til vandenergi, ved at opstemme mølledammen så vandmøllen kunne trække møllen og turbinen til elforsyningen.

I 1923 overdrog de stedet til sønnen og svigerdatteren Christian og Cecilie Rau, som fortsatte driften af Holtum Mølle indtil Nytårsaften 1942.

Det var nemlig Nytårsaften 1942, at Esther og Otto Therkelsen overtog Holtum Mølle. Esthers forældre ejede gården Rosenkilde, der også lå på Højgårdvej tæt ved Holtum Mølle.

Esther og Otto Therkelsen fortsatte driften uforandret, men det blev bageriet, der blev hovederhvervet. Udover Esther og Otto blev der ansat 2 i bageriet og ung pige i huset. Der kom jo ikke så mange forbi Holtum Mølle, så brødet skulle bringes ud til kunderne dengang. Det skete med hestevogne indtil der i 1946 blev indkøbt en brødbil til vareudbringningen. Der var jo mange gårde med stort folkehold i omegnen, så der var gode aftagere af friskbagt brød fra Holtum Mølle.

Trods travlhed i bageriet og i huset, blev der tid til at forøge familien med 4 drenge.

I 1971 døde Otto Therkelsen efter kort tids sygdom kun 55 år gammel. Der var dog ingen af drengene, der ønskede at fortsætte driften af bageriet, så Ester Therkelsen solgte Holtum Mølle i 1972.

Stedet er herefter udelukkende brugt til beboelse.