Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 17. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Cykler & Radio i Grejs

cykel radioDen gamle smedemester i Grejs, Jens Rasmus Jensen havde 2 sønner, det var Emil og Søren. Søren interesserede sig mest for det grove smedearbejde, medens Emil interesserede sig for det finere teknik. Emil startede i begyndelsen af trediverne en Cykel- & Radioforretning på Nørre Bygade 16 i Grejs. Det var nabo til faderens smedeværksted og beboelse. Der var ikke meget plads, der var et stort udstillingsvindue, værksted, og et lille rum hvor Emil kunne sove.

Emil byggede selv radioer. Det var krystalapparater, der havde den praktiske egenskab, at der ikke skulle tilføres energi, hverken batteri eller strøm. Til gengæld kunne apparatet ikke tændes ved at trykke på en knap, det krævede nemlig akkuratesse for at finde radiosignalet. Men Emil kunne. Emil solgte nogle af de apparater, som han selv byggede. Men snart blev der produseret almindelige radioer, og dem begyndte Emil så at sælge fra den lille butik i Grejs.

Søren var smedesvend i faderens værksted, men han lavede også cykler og anden teknik i Emils værksted.

I 1933 blev Emil gift med Ingrid, som var datter af Sofus Larsen, Grejs. De flyttede til Mølholm, hvor de startede Emils Radioforretning, og den eksisterede i mange år, og blev til en stor radio og tv forretning.

Søren overtog smedeværkstedet i Grejs efter faderen.