Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 17. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Kro i Grejs i gamle dage

B293 

 I de gode gamle dage var der kro i Grejs.

Før og indtil 1875 var der kro på gården "Høgholt", Bakkevænget 6 i Grejs.

Gården var ejet af Madam Tved, som også var krokone ved siden af landbrugsdriften.

Det var ret almindeligt, at der også var en "høkerbutik", hvor man kunne købe almindelige dagligvarer.

Så vi gætter på, at det også var tilfældet på Høgholt.

Det var sikkert en travl dag for Madam Tved, også at skulle være "krokone", og ekspedere kunderne i "høkerbutikken".

 Omkrig 1875 blev kroen flyttet til nabogården. i dag er det Møllehusvej 2. Hans Jesper

Pedersen var ungkarl, og nu også kromand.B47

Han ansatte Ane som husbestyrerinde, datter fra Toftegård, Sdr. Bygade 2.

Ved sidan af at passe huset skulle Ane servere i kroen, og ekspedere kunder i høkerbutikken.

Ane og Hans Jesper blev gift sidst i 1870 erne. Ane havde en medgift på et stykke jord på ca. 3 tdr.land.

De drev stedet indtil 1912, hvor de solgte det. Og det blev handlet nogle gange i de kommende år.

Men ejeren i 1916 mistede spiriturbevillingen, så kroen og høkerbutikken blev lukket.

Grejs Brugsforening købte så stedet, og flyttede fra de små lokaler på Nørre Bygade 3.

Damen på billedet er Marianne, Brugsens første uddeler fra 1900.