Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 17. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Høker butik i Grejs

 I "de gode gamle" dage var der som regel en "høker butik" i enhver lille by.

Det var der også i Grejs.

Sortimentet var ret begrænset i en høker butik, for de alle var stort set selvforsynende dengang.

Men der var dog varer, som "høkeren" burde have på lager. såsom især øl og brændevin.

Den første "høker butik" vi kender, er på gården "Høgholdt" - Bakkevænget 6. Der .var både kro og en høker butik.

Og den var her indtil 1875, hvorden blev flyttet til nabogården Møllehusvej 2. Her eksisterede kro og høker butik indtil 1916, hvor bevillingen blev taget fra kroen.

Stedet blev herefter købt af Grejs Brugsforening, og dermed blev høker butikken også nedlagt, og der blev i stedet en bedre dagligvarebutik i Grejs.

Læs også om "kro i Grejs i gamle dage".