Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 17. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Stiftelse af Grejs Brugsforening

Nørre Bygade 3Grejs Brugsforening blev stiftet den 18. januar 1900.

Det skete ved en generalforsamling i Grejs Forsamlingshus, hvor en forsamling af 23 mænd fra Grejs vedtog vedtægter for Grejs Brugsforening, og der blev valgt en bestyrelse på 5 personer.

Det var snedker Martin Hougaard, gdr. Morten Christensen og gdr. Frederik Ejsing, der var foregangsmænd og indkaldte til mødet om stiftelse af Grejs Brugsforening i Grejs Forsamlingshus.

De øvrige deltagere i mødet var: Lærer Andersen, gdr. J. Nørskov, repræsentant Kr. Hansen, Grejsdal, gartner M. Jørgensen, Grejsdal, maler Fr. Pedersen, gdr. N. Thomsen, forpagter M. Mikkelsen, gdr. S. Therkildsen, gdr. M. Laursen, husmand L.J. Haarby, gdr. N.P. Olesen, gdr. A. Vistesen, murer J.B. Olesen, Grejs Mark, husmand J. Sørensen, skrædder Ludvig Sørensen, Grejs Mark, husmand Aug. Hougaard, Grejs Nark, gdr. N.Chr. Kristensen, husmand P. Devantie, polerer G. Rasmussen, Grejs Skov, gdr. N.Kr. Søgaard.

Formand for bestyrelsen blev repræsentant for Husmandskreditforeningen Kr. Hansen, Grejsdalen, kasserer lærer Andersen, Grejs, næstformand gdr. Morten Christensen, samt gdr. N.K.Søgaard og gdr. Fr. Ejsing. Formand og kasserer bevilgedes som løn 2% af omsætningen til deling.

Til uddeler valgtes høker H.M. Jensens hustru Marianne. Løn til uddeler aftaltes til 6% af omsætningen (indkøbspris). Der blev aftalt en lokaleleje på 50 kroner årligt ifølge kontrakten med høker H.M. Jensen. Grejs Brugsforening begyndte med uddeling af varer fra det stråtækte hus, som stadig ligger på hovedgaden i Grejs, nemlig Nørre Bygade 3.

Der var ønsker om, at udsalget snarest kunne åbnes, og allerede den 5. februar 1900 trådte Foreningen i virksomhed med salg af varer til medlemmerne.

I forhandlingsprotokollen for Grejs Brugsforening er der i mange år kun referater af generalforsamlingerne. Så herfra nævnes nogle af de vigtigste beslutninger fra generalforsamlingerne.

I referatet for 1903 er det bl.a. nævnt, at omsætningen af varer var 22.310 kroner 84 ører. Overskudet blev 2.056 kroner 12 ører, der blev fordelt til medlemmerne med 10% af købet. Der var tilgang af 18 nye medlemmer.

I 1905 fik uddeleren tilladelse til at lukke uddelerlokalet kl. 9 aften.

Omsætningen i regnskabsåret 1907 var 27.434 kroner, og der blev udbetalt 9 % i overskud til medlemmerne.

I 1909 blev der lavet aftale med August Hougaard om ugenlig fragtkørsel for 2,50 pr. tur. For hjemkørsel af mel lejedes Chr. Møller, Grejs for en betaling af 18 ører pr. 100 pund.

Den 13. august 1910 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsesmedlem og kasserer Frederik Ejsing var afgået ved døden. Nyvalgt medlem til bestyrelsen blev Ludvig Sørensen, og som kasserer valgtes Søren Therkelsen.

På generalforsamlingen den 28. januar 1911 valgte Kr. Hansen at fratræde som formand. I stedet blev N. K. Søgaard valgt til formand.

I 1916 var Grejs Kro og høker butikken blevet lukket. I den anledning blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 21. oktober 1916 med eneste punkt på dagsordenen, at godkende Bestyrelsens foretagne køb af Grejs Kro til at indrette til Brugsforeningslokale. Det blev godkendt, og Brugsforeningen flyttede kort herefter til de nye lokaler på Møllehusvej 2. Bygningen ligger her jo stadig, men har ændret sig en del siden da.

Marianne blev stadig uddeler i Grejs Brugsforening. Uddeleren blev valgt hvert år på generalforsamligen, så Marianne må jo have betjent medlemmerne godt, og givet Grejs Brugsforening en fin start.