Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 17. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Grejs Brugsforening købte Grejs Kro

B47Den 21. oktober 1916 blev der afholdt ekstaordinær generalforsamling i Grejs Forsamlingshus, hvor generalforsamlingen godkendte bestyrelsen for Grejs Brugsforenings køb af Grejs Kro. Årsagen var, at der var for lidt plads i lokalerne på Nørre Bygade 3. Så her på Møllehusvej 2 kom Grejs Brugsforening til at virke en del år.

Endnu en ekstraordinær generalforsamling blev afholdt den 29. marts 1917 bl.a. fordi der skulle vælges ny formand. Som ny formand valgtes Karl Petersen. Endvidere blev det vedtaget, at der ikke måtte uddeles skattepligtigt øl, og endelig var der forslag om, at Grejs Brugsforening skulle indmeldes i Fællesforeningen af Danmarks Brugsforeninger (FDB).

Ved generalforsamlingen den 3. februar 1925 vedtog man, at der den 5. februar skulle holdes en fest i Grejs Forsamlingshus i anledning af Grejs Brugsforening har virket i 25 år. Desuden bestemte generalforsamlingen, at uddeler Marianne fik tildelt fri husleje resten af sin tid, uanset hvor hun ønskede at bo.

Den 10. februar 1926 vedtog generalforsamlingen, at 1. prioritets lånet blev forhøjet til 6000 kroner. Uddeleren Marianne Jensen opsiger sin stilling i Grejs Brugsforening med virkning fra 1. juli 1926. Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at den nuværende kommis Thomas Monrad Pedersen blev ansat som ny uddeler. Det blev vedtaget med 54 stemmer.

Ved generalforsamlingen den 11. februar 1927 valgtes Jens Mikkelsen som formand.

Den 3. juli 1928 var bestyrelsen samlet til opgørelse af varelager. samme dag vedtog bestyrelsen, at fremtidige indbetalinger til Fællesforeningen skulle ske gennem Dansk Andels Fællesbank.

Ved generalforsamlingen den 11. februar 1931 fortalte formanden, at trods faldende priser var omsætningen steget til 73.000. Lærer Winther og Peter Nielsen blev valgt til sammen med bestyrelsen at udfærdige forslag til vedtægtsændringer. Disse ændringer blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28. april 1931.

Den 2. juli 1931 var bestyrelsen samlet til halvårsopgørelse. Ved samme møde vedtog bestyrelsen at søge om detailhandlerbevilling, det var bl.a. for at få ret til at fordele skattepligtig øl. 22. januar 1932 var der bestyrelsesmøde, hvor der blev lavet ny overenskomst med uddeleren. Det var dårlige tider, og kredittiden indskrænkedes til 30 dage. Overskud kunne tilbageholdes hos medlemmer, der står i skyld for det afsluuede regnskabsår.

I de kommende år steg omsætningen til 93.000 i 1935, og det vedtoges på generalforsamlingen den 18. februar 1935 at udbetale et overskud på 11%. Prioritetsgælden var 4.300 kroner, og Grejs Brugsforenings reservefond i FDB og Andelsbanken var på 8.119 kroner. Ved samme generalforsamling var der forslag fra bestyrelsen om tilbygning til butik og lager. Generalforsamlingen bestemte i stedet, at der skulle opføres en ny bygning med butik og lejlighed, og at et byggeudvalg (Peter Nielsen, Sofus Larsen og Jesper Hovgaard) og bestyrelsen skulle udarbejde forslag herom til godkendelse på ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen den 18. marts 1935 godkendte de fremlagte planer om nybyggeri til en overslagspris på 33.000 + byggegrund. Byggeriet skulle opføres på en af Jens Thomsen tilbudt grund overfor Grejs Skole. Her blev bygningen så opført, og den er stadigvæk på Nørre Bygade 7 i Grejs.

Den 20. november 1935 blev de nye lokaler præsenteret for medlemmerne, og der blev holdt indvielsesfest for medlemmer og indbudte gæster i Grejs Forsamlingshus.