Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Købmandsbutik i Grejs 1923

B2I 1923 købte det nygifte par Sigrid og Johannes Nielsen "Enghavehus" i Grejs - i dag Nørre Bygade 15. Huset blev bygget 1920 af Murermester Anton Marius Lauesen. Sigrid og Johannes Larsen startede en købandsforretning her.

Udover dagligvarer blev der også solgt grovvarer såsom gødning, foderstoffer og brændsel. Desuden kom der senere en benzintank til.

Johannes Nielsen havde i begyndelsen en vognmandsforretning med en 2 tons lastbil.

I årene efter Johannes Nielsens død i 1942 drev hans hustru Sigrid købmandsforretningen videre med hjælp af deres datter, Anna.

I 1950 overtog datteren og svigersønnen, Anna og Tage Jacobsen forretningen.

De drev købmandsforretningen videre indtil 1969, hvor de valgte at lukke forretningen, og blive boende i ejendommen i en del år, inden de solgte den.

Enghavehus har siden været anvendt til beboelse.