Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Grejs Brugsf. ny uddeler 1963

Grejs Brugsen 1964

 Bestyrelsen for Grejs Brugsforening holdt møde hos formand Gunnar Bisgaard angående ansættelse af uddeler med tiltrædelse 1. maj 1963. Man blev enige om at antage den ansatte kommis i Grejs Brugsforening Darling Vesterholm til uddeler fra 1. maj. Det blev uddeler nummer tre i løbet af Brugsens 63 årige historie.

Den 29. april blev varelageret optalt til 54.355, og varelageret sammen med nøglerne til Brugsen blev herefter overdraget til den nye uddeler.

Der var gennem de tidligere år flere referater fra også besyrelsesmøder, men nu bliver der langt flere møder og referater, hvoraf der kun vælges uddrag af de vigtigste referater og beslutninger.

På bestyrelsesmødet den 10. januar 1964 blev forslag til nye vedtægter, samt tegninger til modernisering af butikken gennemgået. Begge dele blev indstillet til behandling på næste generalforsamling.

Ved generalforsamlingen den 13. februar 1964 omtalte formanden, at omdætningen i 1963 var steget til 592.000, og det blev vedtaget at udbetale en dividende på 5 %. Forslag om nye vedtægter blev vedtaget. Forslaget om modernisering for ca. 50.000 blev vedtaget med 44 stemmer mod 21.

Allerede den 26. maj kunne der holdes indvielse af moderniseringen af butikken. De gamle skuffer og reoler i den gamle butik var blevet udskiftet med nyt og moderne butiksinventar. På billedet her vises, hvordan Brugsens facade så ud efter moderniseringen.

1960-erne blev årene hvor forandringerne skete rigtig hurtigt. Dette gjaldt også i FDB og brugserne. I FDB var der store strukturændringer, nye centrallagre, varebestilling via hulkort (edb), regnskabscentral, konsulenttjeneste m.m. I Brugserne var der travlhed med at tilpasse sig udviklingen, modernisere butikkerne til selvbetjening, indføre kontant betaling, tilpasse den stigende konkurense m.m.

Ved generalforsamlingen 20. marts 1967 ønskede formand Gunnar Bisgaard ikke at blive genvalgt. Den nye formand blev i stedet Holger Hjort. Omsætningen i regnskabsåret 1966 blev 845.000. Dividenden måtte man nu nedsætte til 3½ %.

Formanden Holger Hjort deltog ikke i generalforsamlingen den 25. marts 1968 på grund af sygdom, og han ønskede ikke at blive genvalgt til bestyrelsen. Næstformanden Gerda Bisgaard aflagde bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen. Brugsen var i årets løb tilmeldt FDB´s Frivillige Kæde, og kunne derved forbedre vilkårene i forbindelse med varekøb gennem FDB.

Ved et bestyrelsesmøde den 2. maj 1968 konstituerede bestyren sig, og Gerda Bisgaard blev valgt til formand. I 1969 sagde man farvel til kontrabøger og kreditgivning i Brugsen i Grejs. Medlemmerne tog godt imod indførelse af kontant betaling. Omsætningen af varer passerede dette år 1 mill., men dividenden blev nu kun 2 %.

Sidst i 1971 og først i 1972 drøftede bestyrelsen skitser og økonomi i forbindelse med en udvidelse og modernisering af Brugsen. Konsulenter fra FDB havde udarbejdet tegninger og budget for byggeriet for en samlet pris på 254.000. Det blev forelagt generalforsamlingen, og blev vedtaget med stort flertal.

Ved et bestyrelsesmøde den 16. maj 1972 med deltagelse af konsulent og håndværkere blev projektet sat i gang, så snart byggetilladelsen forelå. Der blev holdt adskillige byggemøder og bestyrelsesmøder hen over sommeren. Der må have været en god tilrettelægning og et godt samarbejde mellem håndværkerne, for byggeriet blev færdig 14 dage før end beregnet.

Så den 18. oktober blev der holdt en lille reception for håndværkere og forskellige gæster i de nye lokaler. Og dagen efter var der kaffe til de fremmødte kunder i den nye og moderne 200 kvm butik. Desværre blev byggeriet ca. 100.000 dyrere end beregnet. I disse år steg priserne meget, renter steg også, så uforudsete hændelser var en del af årsagen til overskridelsen.

Ved generalforsamlingen i 1974 indstillede bestyrelsen, at der ikke blev udbetalt dividende til medlemmerne, der forinden blev informeret i brev fra bestyrelsen. De væsentligste årsager var stigende renteudgifter og stigende lønniger. Generalforsamlingen godkendte indstillingen.

I 1975 fejrede Brugsen sin 75 års fødselsdag ved en uformel reception i butikken, kaffe til kunderne, balloner til børnene samt smørrebrød og øl til generalforsamlingen.

Udvidelsen og moderniseringen belønnedes af medlemmerne, og det bevirkede, at omsætningen var stigende de kommende år - 1975 var omsætningen blevet 2.5 mio. Inflation og høje renter havde stor indflydelse på udviklingen i samfundet, også for butikshandelen.

Den 27. august 1976 opsagde uddeler Darling Vesterholm sin stilling i Brugsen i Grejs med virkning fra 1. oktober 1976, efter 13 års ansættelse som uddeler nummer 3 i Brugsens 76 års levetid.

Der følger senere mere om Grejs Brugsforening.