Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Grejs Brugsf. ny uddeler 1976

B546Billedet af Brugsen i Grejs er fra 1972 efter tilbygning og modernisering.

Da uddeler Darling Vesterholm gennem 13 år ønskede andet job, blev der søgt ny uddeler gennem annonce i Danmarks Uddelerblad til besættelse 1. oktober 1976. Personalekonsulent ved FDB assisterede bestyrelsen ved valget mellem de 24 ansøgere til stillingen. Til ny uddeler i Grejs Brugsforening blev valgt Walther Tolderlund.

Naturligvis sker der ændringer, når nye ledere kommer til. I 1979 blev der installeret nye kølediske, da der nu skulle sælges langtidsholdbart fersk kød. Ved generalforsamlingen i 1979 blev vedtægternet ændret fra solidarisk ansvar til Andelsselskab med begrænset ansvar (AMBA).

I 1981 valgte Gerda Bisgaard at fratræde som formand for bestyrelsen efter 13 år. I stedet blev Hans J. Bak valgt til formand. Butikken blev moderniseret og omdannet til et minimarked.

Desværre blev der fra 1982 vigende omsætning i mængde - stigende priser - øgede omkostninger - negative driftsresultater. Denne tendens var dog generelt for de fleste Brugser og Købmænd.

I 1984 var formand og uddeler til møde med afdelingdirektør og kontorchef hos FDB, Vejen angående Brugsens driftsproblemer. Den mængdemæssige omsætning over de seneste 4 år var faldet med 1 mio kroner, og driftsunderskuddet var blevet 175.000. Konklusionen på mødet blev, at regnskabet fremover skal balancere, og at der skal præsteres et overskud på 24.000 til afdrag på lån. Den øgede konkurence satte Brugsen og mange andre forretninger under pres. 

Grejs Brugsf. foretog i 1984 en prissammenligning på 10 udvalgte varer blandt nærliggende købmænd 147,47, mindre Brugser  144,14, Supermarkeder141,75, Føtex 140,20, Grejs Brugsf. 137,50, Kvickly Vejle 131,40. Grejs Brugsf. 2,70 under gennemsnittet.

Ved generalforsamlingen i 1986 fratræder Hans J. Bak og Kaj Kristensen bliver ny formand for bestyrelsen. Der bliver ekstra indtjening ved postindlevering, håndkøbsudsalg og bankfunktioner for Andelsbanken.

30.6.1988 Istandsættes den tidligere lejlighed efter Andelskassens fraflytning. Der bliver startet en ny Friskole i Grejs, og der bliver oprettet lejekontrakt for udlejning af lokalerne til skoleformål.

Ved generalforsamlingen afløser Willy Mortensen Kaj Kristensen som formand for bestyrelsen. Af hensyn til den øgede konkurence, indføres der nu discountpriser, og der laves en ny postaftale med en bedre indtjening for Brugsen.

I 1990 måtte ca. 100 Brugser i landet dreje nøglen om. Det var selvfølgelig en trist udvikling, men denne udvikling så ud til at ville fortsætte. Alligevel blev det et tilfredsstillend år for Grejs Brugsf. med en omsætning på 5,5 mio og et positivt driftsresultat på 7.700 kroner. Revisorerne opstillede regnskabet med fortsat drift for øje.

I 1993 ændredes Brugsen til det nye koncept "DaglíBrugsen". Det blev et godt år for DaglíBrugsen, idet der blev et positivt driftsresultat på 73.000. Den første Grejs vin blev præsenteret på generalforsamlingen. Signe Schnidt tegnede Grejs Mølle til etiket på vinen.

I 1994 blev konkurencen skærpet endnu mere. Bilka åbnede i Vejle, og ABC åbnede i Tørring. Dette bevirkede, at der blev en tilbagegang i omsætningen i Brugsen i Grejs, men alligevel et positivt driftsresultat. Der blev indført on-line system til tipstjenesten, der forøgede omsætningen i spil væsentligt.

I de næste tre år skete der flere forbedringer og ændringer - ny teknologi - edb - nye kasseterminaler - låneomlægning - åbningstiderne udvides også til søndag - nye køle- og frysemaskiner. I 1995 blev der et driftsunderskud, og regnskabet fik følgende påtegning: I tilfælde af likvidationvurderer revisorerne at aktiver ikke kan dække foreningens gæld. 1996 blev til gengæld et godt år med en omsætning på 7.5 mio og et driftsoverskud på 82.000.

Derimod blev 1997 et dårligt år med negativ resultat og dårlig økonomi, der fik bestyrelsen til at sende en anmodning til FDB om fusion. Dette blev dog afvist. Men bestyrelsens verordnede mål var at bevare bor Brugs og dagligvarebutik.

Men uddeler Walther Tolderlund havde fundet et andet job, og opsagde sin stilling med fratrædelse 1. maj 1998. Ny uddeler blev Søren Andersen med tiltrædelse 1. juli 1998. Der blev vedtaget større modernisering af butikken med udskitning af en del af inventaret - låneomlægning samt optagelse af nyt lån. Men 1998 blev et turbulent år for Dagli`Brugsen p.g.a. uddelerskifte, investering i modernisering, satsning på fremtiden, strandede forhandlinger med FDB om fusion. Der blev et driftsunderskud på 170.000.

Så fra 1. januar 2000 overtog FDB Grejs Brugsforening med fortsat drift uden ændrede forhold. Generalforsamlingen den 15.3.200 godkendte fusionen med FDB, og foreningen Grejs Brugsforening ophørte hermed, og FDB blev bemyndiget til at foretage likvidation af Grejs Brugsforening. Nu var der ingen lokal forening bag Brugsen, og bestyrelse med indflydelse var der heller ikke. Den tidligere bestyrelse fortsatte som butiksudvalg, der dog ikke havde den store indflydelse på den daglige drift af butikken.

Den 1. juli 2001 ansatte FDB John Høj Jensen som ny uddeler i Dagli`Brugsen i Grejs. Der blev herefter en mere stabil drift med positiv driftsresultat.

Herefter er der ingen forhandlingsprotokol med referater for Grejs Brugsforening, så dermed slutter et sammendrag af protokollerne fra Grejs Brugsforenings start til dens endeligt. I en følgende historie vil Willy Mortensen fortælle om Dagli`Brugsen i de sidste år inden den blev lukket.