Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Brugsens dage i Grejs er slut

Fra 2000 og frem til Brugsens lukning i januar 2013 var det COOP, der stod for driften af Daglí Brugsen i Grejs. I disse år findes der ingen forhandlingsprotokol over begivenhederne i den daglige drift. Derfor fortæller den daværende formand for butiksbestyrelsen Willy Mortensen sine erindringer om de sidste år inden lukningen af den sidste dagligvarebutik i Grejs.

Daglig Brugsen Grejs.

Walther Tolderlund forlod Grejs Brugsforening, da han fyldte 50 år. Da havde han været uddeler i Brugsforeningen siden Darling Vesterholm forlod uddeler opgaven for at etablere sig som ejendomshandler i byen i stedet.

Det var næsten umuligt at finde en afløser for Walther Tolderlund, da foreningen havde en anstrengt økonomi - og butikken var ikke blevet renoveret. Butikken stod i en utidssvarende tilstand, og der var ikke mange, der havde lyst til at påtage sig opgaven som uddeler.

Det lykkedes at ansætte Søren Andersen, og opgaven blev at gå i forhandling med Nordea Bank for om muligt at optage lån til en renovering, da alternativet ville være, at butikken skulle lukkes. Man kunne ikke forvente, at det ville være muligt at fastholde kunderne i de nyværende lokaler.

Det lykkedes at få låneforholdende på plads, og renoveringen kunne tà sin begyndelse. Søren Andersen - og hele familien - gjorde en fantastisk indsats i forbindelse med ombygningen. Butikken var åben i hele ombygningsperioden, selv om det voldte mange vanskeligheder.

Butikken fik et tidssvarende udseende, og beboerne var meget positive og glade for fornyelsen. Der blev etableret take off i butikken, så det var muligt at få friskbagt brød. Men der stod et par store uløste problemer tilbage.

Renoveringen var - som det så ofte sker - blevet ca. en halv million dyrere end budgetteret.

Vores nye uddeler havde ikke evnen til at fastholde kunderne. Der blev en udtalt kundeutilfredshed i - og det spredtes hurtigt i byen - regnskabet viste underskud, der ikke stod til at ændre. Der måtte gribes ind, da banken også kunne se, at det var en uholdbar situation.

Vi havde møder med banken og Coop/FDB. Den eneste brugbare løsning var - hvis det var muligt - at fusionere med Coop.

Et møde i Nordea - sammen med Coops daværende kædedirektør - resulterede i, at en fusion blev mulig. En efterfølgende generalforsamling tilsluttede sig fusionsforslaget, og det var dermed lykkedes at bevare en butik i Grejs.

Coop var klar over, at der skulle indsættes en ny uddeler, hvis udviklingen skulle vendes. Der blev taget afsked med Søren Andersen, og den daværende souchef i Super Brugsen i Bredballe blev ansat. John havde sans for kundepleje, og der kom en meget positiv udvikling til alles tilfredshed - John blev en meget afholdt uddeler. Kunderne vendte tilbage og Grejs så ud til at kunne bevare sin butik.

I forbindelse med fusionen var det vigtigt for bestyrelsen, at alle lokale håndværkere fik den betaling, de havde krav på - ingen skulle lide tab. Det var en del af aftalen med banken og Coop.

Desværre forlod John uddelerjobbet i Grejs efter få år. Derefter var det butiksrådets opfattelse, at Coop glemte butikken - forstået på den måde, at der kom rigtig mange uddelerskift i de følgende år. Desværre var mange inkompetenete, og det blev vanskelige for hvert år at fastholde kundeunderlaget.

Der blev foretaget adskillige henvendelser til Coop for at få rettet op på tingenes tilstand, men selv om der blev rettet henvendelse til salgslederen i landsdelen, blev der ikke foretaget de nødvendige indgreb. Omsætningen stagnerede og var faldende, da butikken ikke levede op til kundernes helt rimelige forventninger.

Vi kom ind i en årrække, hvor det blev vanskeligere for små butikker at overleve - discountbølgen havde ramt alle dele af landet, og mange butikker af samme størrelse som Grejs Daglig Brugs måtte lukke.

Grejs Daglig Brugs blev lukket i begyndelsen af 2013, efter at der havde været et stort underskud - Coop kunne ikke se, at der var udsigt til en bedring i de kommende år.

Det var lykkedes at fastholde en butik i byen i yderligere tretten år ved, at fusionen i 2000 lykkedes. Havde Coop været i stand til at udstyre forretningen med de rigtige kompetente medarbejdere, er det min opfattelse, at det ville have været muligt at fastholde en dagligvarebutik i byen.

Butiksrådsformand Willy Mortensen