Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Holtum Brugsforening

B121Billedet er Holtum Brugsforening ca. 1920-1925 med uddeler Marius Christiansen med familie og eventuelt personale.

Historien om Holtum Brugsforening er dels fra forhandlingsprotokol fra 1950 til 1966, og fortælling fra sidste formand for Brugsen Hans Chr. Jepsen.

Af protokollen kan man udlede, at Holtum Brugsforening må være startet 5. februar 1902, idet der blev fejret 50 års jubilæum i Vindelev Forsamlingshus 5. februar 1952. Samme dag havde uddeler Marius Christiansen også 50 års jubilæum som uddeler i Holtum Brugsforening. Forsamlingshuset var fyldt til sidste plads ved jubilæumsfesten, og blandt de inviterede gæster var Forretningsfører Lilianhof Jørgensen, FDB, Vejle.

Det fremgår senere i protokollen, at udderen var ejer af bygningen, hvorfra Brugsforeningen blev drevet. Ud fra dette kunne det tænkes, at Marius Christiansen godt kunne have drevet høkerbutik i bygningen indtil Holtum Brugsforening startede. 

Den 28. januar 1957 opsagde uddeler Marius Christiansen sin stilling med fratrædelse den 1. august 1957.

Den 9. februar 1957 tilbyder Marius Christiansen at sælge bygningen til Holtum Brugsforening for 60.000.- kroner - kontant. Ved en ekstraordinær generalforsamling den 22. februar 1957 blev bestyrelsen sammen med et forretningsudvalg bemyndiget til at forhandle købet af ejendommen. Det blev også vedtaget, at Brugsforeningen fortsætter med at indkøbe varer hos FDB.

Ved den ordinære generalforsamling 18. marts bemyndiges bestyrelsen til at forhandle om en pris 40.000 - 43.000 kroner. Ved et bestyrelsesmøde den 19. marts enedes man om en købesum på 42.500 med overtagelse til 1. august 1957. Marius Christiansen tilbød at lade 30.000 kroner stå i ejendommen i 10 år til en rente på 5 %.

Ved bestyrelsesmøde den 3. maj 1957 blev Martin Brodersen ansat som uddeler i Holtum Brugsforening med tiltrædelse 1. august 1957.

Den 25. 10 57 blev der indgået aftale med Kaj Pedersen om at køre varetur og ægindsamling for Brugsen for en pris på 1.300 kroner p.a., og det foregik med hestevogn.

Ved generalforsamlingen den 21. marts 1958 blev der valgt 2 kvinder i bestyrelsen, nemlig Ida Thomsen og Musse Jensen. Det var på det tidspunkt ret nyt, at kvinder ville lade sig vælge i bestyrelser.

I 1964 var det 25 år siden Holtum Brugsforening købte de første varer hos FDB.

Den 25. marts 1965 blev generalforsamlingen for første gang afholdt i Lindved Sognegård.

Af denne protokol fremgår det, hvem der var formand i Holtum Brugsforening fra 1950 til n edlæggelsen.

1950 Kr. Kristensen - 1951 Tømrermester Alfred Jakobsen - 1955 Peter Andersen - 1956 Asger Laursen - 1958 Viggo Steffensen -

1959 Hans Palmelund - 1965 Hans Chr. Jepsen

Den 1. november 1969 blev Holtum Brugsforening nedlagt, og ejendommen blev solgt til købmand Villy Svarre Jacobsen.

Så nu blev der i stedet en købmandsforretning i Holtum, som Ella og Villy  drev indtil 31.12.1996, hvor de valgte at lukke forretningen ned, og tilbragte derefter nogle pensionistår i Holtum.