Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Kongestenen i Grejs

B330I 1933 blev der transporteret en kæmpesten fra Niels Petersens grusgrav i Rubjerg til Grejs by.

Grusgraven var beliggende ved Højgårdvej 14 og i nærhed af Holtum Mølle.

Det var dengang en meget besværlig transport, at få en flere tons tung sten transporteret den ca. 2-3 lange vej til Grejs. Hos Brødrene Larsen blev der lånt eller lejer en stor blokvogn til stenen, og til at trække det tunge læs stillede vognmand Knud Therkelsen, Grejsdalen 4 stærke heste til rådighed.

Det var lidt af en begivenhed dengang, og mange af byens borgere overværede transporten og placeringen af stenen i Grejs. Overfor Forsamlingshuset delte vejen sig, og der var en slags helle på det sted med springvand og 3 træer. Her valgte Grejs Bymænd så at placere den tunge og flotte sten. Stenen blev iøvrigt skænket af Grejs Bymænd, der var i besiddelse af lidt kapital fra et tidligere jordsalg.

På stenen blev der hugget et indskrift forfattet af lærer Winther, der dengang var lærer i Grejs Skole.

På forsiden stod der:               CHRISTIEN DEN TIENDE AF GUDS NAADE KONGE TIL DANMARK

                                                         26. sept. 1870 15. maj 1912 10. febr. 1920

Senere tilføjet:                                           9. april 1940       5. maj 1945   

                                                                            26. sept. 1945 

                                                                         Død 20. april 1947

På bagsiden står der:     Grejs Bymænd

                                    satte denne sten

                                      anno 1933

I 1999 blev skriften malet op af Inge Andersen, Grejs, så det igen blev mere tydeligt at læse.

For god ordens skyld kræver de indhuggede årstal på stenen lidt nærmere forklaring.

Kong Christian den 10. blev født den 26. september 1870. Forældrene var Dronning Louise og Kong Frederik den 8.

Den 15. maj 1912 udnævntes Christian den 10. til Konge af Danmark, idet Frederik den 8. døde den 14. maj.

Den 10. februar 1920 blev Sønderjylland genforenet med Danmark, og Kong Christian den 10. red over grænsen på sin hvide hest.

Den 26. september 1945 var det Kong Christian den tiendes 75 års fødselsdag.

Den 20. april 1947 døde Kong Christian den 10., og den ælste søn Kronprins Frederik blev udnævnt til Konge af Danmark.

 

Gennem årene er der sket en del regulering af vejnettet gennem byen. Og på et tidspunkt blev det reguleret så meget, at stenen skulle placeres et andet sted. Overfor Forsamlingshuset lå der et lille stråtækt hus, som måtte eksproprieres og nedrives. Og derved blev der et lille grønt område. hvor stenen blev flyttet til, og hvor den i dag stadig er og kan betragtes.

April 2020:

Som du kan se på billedet nedenunder, har vi i Lokalhistorisk Forening fået indskriften frisket op igen.

Det er Inga Lynggaard, der har ført den spidse malerpensel. Det gjorde hun den 8. april 2020. Så nu står indskriften skarpt og tydeligt igen, både på forsiden og den ene side. 

Kongestenen apr2020 1