Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Grejs Forsamlingshus

B99I Vejle Amts Folkeblad kunne man fredag den 4. marts 1892 læse følgende:

Nyt Forsamlings- og Øvelseshus.

I kommende Sommer vil der i Grejs blive bygget et Forsamlingshus. Midlerne er tilvejebragte ved dannelsen af et Interessantskab, hvis Medlemmer har tegnet sig for en eller flere Aktier á 25 Kr.Byggegrund og Graner til Tømmer skænket af 2 Gaardmænd i Grejs. Der er tegnet 2175 Kr. i Aktier, som indbetalesaf Bidragsyderne i Løbet af Sommeren i fire Terminer, hver Gang med en Fjerdepart. Ved et Onsdag den 2. Marts afholdt Møde i Grejs Skole, hvor Interessentskabskontrakten underskrives, valgtes til at forestaa Opførelsen af Huset en Byggekommité på 5 Medlemmer, valgt blev: Gdr. Jakob Pedersen, Gdr. A. Visti Andersen, Gdr. Fr. Ejsing, Forpagter M. Mikkelsen og Hjuler Jeppe Christensen.

Til at bestyre Huset valgtes en Bestyrelse, ligeledes på 5 Mand, nemlig: Lærer Andersen, Grejs, Gartner Jørgensen, Grejsdal, Gdr. Niels Thomsen, Grejs, Gdr. Kr. Olesen, Grejs og Gdr. Søren Jensen, Grejs.

Således kunne borgerne i Grejs og omegn for næsten 125 år siden blive enige om finansiering og opførelse af Grejs Forsamlingshus. Byggeriet blev færdiggjort i løbet af sommeren, og den 18. august var der følgende i Vejle Amts Folkeblad:

Forsamlingshuset i Grejs er nu færdigt og vil blive overleveret til Interessenterne paa Søndag den 21. august. På Grund af  den travle Tid bliver der kun en mindre Fest ved Indvielsen, hvorimod det er Meningen, at der efter Høst skal holdes et stort Høstgilde af Ineressenterne. Til næste Søndag er Huset lejet af Grejs Skytteforening, som har indbudt Nabokredsene til en Kapskydning med efterfølgende Fest i Fosamlingshuset.

I 1929 skete den første udvidelse af Forsamlinghuset. Tømrer Jesper Hovgaard kunne lave det hele for 4000 kroner inclusiv materialer og arbejdsløn. Der blev bl.a. også lavet nyt toilet til kvinderne i huset, dog var det uden "træk og slip". 

Bestyrelsen besluttede i 1937 at fortæppet til scenen skulle udskiftes. Arne Christiansen fra "Håbet" i Skovvænget blev opfordret til at male det nye fortæppe. Det valgte motiv, blev Lerbæks enge og Højgård station.

I 1953 blev man på generalforsamling enige om, at der skulle foretages en udvidelse og modernisering af Forsamlingshuset. Murermester Thorvald Olsen, Lindved og tømrermester Niels Hivgaard, Grejs har afgivet tilbud på arbejdet, og bestyrelse blev bemyndiget til at optage lån på 30-35.000 kr. Forinden optagelse af lån, ville man forsøge at indsamle midler hos medlemmerne. Der blev givet tilsagn fra medlemmerne på ca. 18.000 kr. Ved udvidelsen blev der nyt køkken, bryggers og viktualierum. Der blev lavet ny scene, og i kælderen herunder blev der garderobe og toilet. Desuden blev de gamle kakkelovne smidt ud og erstattet af centralvarme med oliefyr.

Forsamlingshusene er blevet brugt meget til møder, fester m.m. gennem årene, og derfor var der som regel antaget en vært, der kunne tage sig af udlejning, lave kaffe, lave mad og sørge for rengøring. I Grejs Forsamlingshus er der oplysninger om følgende værter: Stine Mortensen 1910-1937, Dagny Karlsen 1937-1945, Inger Nielsen 1945-1951, Grethe Rand 1951-1961, Hanne Andersen 1961-1977.