Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Grejs Borgergård

IMG 0235I 1960-erne var der gang i udbygningen i Grejs. Der kom mange nye og unge beboere til byen, og den store tilvækst i byen skabte et større behov for fællesskab. En kreds af nye og "gamle" borgere i Grejs fandt sammen, og stiftede i 1967 en ny forening - nemlig Grejs Borgerforening.

Formålet med Borgerforeningen var, at varetage byens og borgernes interesser overfor myndigheder og andre, skabe gode og passende lokaler til afholdelse af møder, fester m.m., samt give foreningens medlemmer lejlighed til at samles i underholdende og selskabeligt øjemed. Foreningen skal være upolitisk.

Der var stor energi og initiativer i den nye forening, så der blev i samarbejde med Grejs Forsamlingshus afviket mange møder og fester. Det var også i de år, at der fremkom ideer om Bybusser til Grejs, Fællesantenne, navneskilte på gaderne og bedre fortove.

I 1969 blev ideen om at sammenlægge Grejs Forsamlingshus og Grejs Borgerforening fremsat på deres respektive generalforsamlinger. Forslaget blev vedtaget på begge generalforsamlinger. Den nye forenings navn blev Grejs Borgergård, der naturligvis var ejer "Forsamlingshuset".

Sammenlægningen af de to foreninger blev fejret med en stiftelses- og høstfest den 10. oktober 1970. Aftenen indledtes med en drøftelse af foreningens program. Derefter blev der serveret smørrebrød + 1 øl samt kaffe med småkager, og så blev der danset til musik af 3 mands orkester.

Borgergården blev moderniseret i 1971. Det var bl.a. nedsænkning af lofter, nyt gulv, paneler på væggene og maling. Det meste af arbejdet blev udført ved frivillig arbedsindsats. Moderniseringen blev afsluttet med en indvielsesfest over 3 dage, som gav et pænt overskud på ca. 4000 kroner.

De respektive forskellige bestyrelser har gennem årene fået gennemført mange af deres gode ideer.

I 1970 begyndte man at spille præmiewhist. 1972 fik Grejs-Lindved Ungdom Klub lokaler. Også i 1972 blev det vedtaget at oprette en antenneforening i Grejs. I 1973 blev en "gammel" og populær tradition genoptaget med dilettant/amatørteater.

I 1974 kom ideen om Byfest frem. Og første Byfest i Grejs blev afviklet i dagene 6., 7. og 8. juni 1975. Borgergården, Spejderne, Ungdomsklubben og Idrætsforeningen afviklede byfesten ved fælles hjælp, og man var enige om, at eventuelt overskud skulle anvendes til indkøb af inventar til Borgergården.  

I 1975 blev der foretaget en tilbygning til Borgergården for ca. 90.000 kr. Der blev i den anledning indsamlet 13.000 blandt borgerne i Grejs, der samtidig udløste et tilsvarende tilskud fra Tørring-Uldum Kommune. Og i 1976 blev det Gamle køkken moderniseret for ca. 60.000 kr.

Hanne Andersen opsagde sin stilling i 1977, efter 16 år som vært i Borgergården. Siden har der været forskellige værter i nogle år, hvor der i dag er svært at finde værter til Forsamlingshusene.

Den 26. oktober 1984 var der amatør- og familieaften i Grejs Borgergård. Der var populær og underholdende optræden af børn, unge og ældre. Specielt ved aftenen var, lanceringen af "Grejs Valsen". Melodi af Knud Jacobsen og tekst af Darling Vesterholm. Melodien er blevet spillet og sunget mange gange siden.

Lørdag den 26. september 1987 blev igen en stor festdag i Grejs. Da kom "Bybussen" endelig til Grejs. Bybuschaffør Erik Vandal Laursen havde den ære at køre den første tur. Fra den tidligere "endestation" ved Grejs Mølle Blev bussen stopfyldt. Turen sluttede ved Grejs Borgergård til en festlig modtagelse.

På et tidspunkt i 1990-erne er der lavet en ny tilbygning til Borgergården. Det blev til et fint indgangsparti med fine toliletforhold for både kvinder og mænd. Der er også indlagt naturgas, både til gaskomfur og til opvarmning. Siden er det det gamle gasfyr udskiftet med et nyt moderne gaskedel.

Til næste år - 2017 - har Forsamlingshuset/Borgergården 125 års fødselsdag.

Mange af beboerne i Grejs ser med spænding på fremtiden for Grejs Borgergård.