Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Grejs Vandværk

B335 I "gamle" dage var der virkelig også sammenhold i Grejs.

I 1892 enedes borgerne i Grejs om at opføre et forsamlingshus.

I 1901 blev Grejs Brugsforening startet som en andelsforening.

I 1915 blev en del borgere enige om at lave et vandværk som et interressentselskab.

Det var hovedsageligt gårdene i byen, der manglede vand til husdyrene. Men der var dog også enkelte andre borgere i byen, der gerne ville være med i det fælles vandværk.

I byggeudvalget i 1915 var provst Andersen, tømrermester Martin Hougaard, gårdejer og sognefoged N.K. Søgaard, gårdejer Mortem Kristensen og smed Jensen.

Gennem de 100 år Grejs Vandværk har leveret drikkevand til byens borgere, er der efterhånden kommet mange nye forbrugere til. Dette har naturligvis medført mange udvidelser og moderniseringer gennem årene.

Billedet til højre er Grejs Vandværk ca. 1996.

Her i 2016 er Grejs Vandværk et helt moderne vandværk, der forsyner ca. 600 husstande i Grejs med godt drikkevand.

I anledning af vandværkets 100 års fødselsdag blev der udgivet et jubilæumsskrift, som kan læses her:

Grejs Vandværk gennem 100 år.