Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Vognm. Søren Dahlgaard Nielsen

Vognmand i Grejsjpg974

Søren Dahlgaard Nielsen, 1932 til 2015. 

 

Søren Dahlgaard og hans kone Karen stammede oprindeligt fra Salling nord for Skive. De havde begge rødder i landbrugskulturen, men Søren mente ikke, at deres fremtid lå i landbruget, og fra forskellige afløserjobs som chauffør fik det hans interesse. 

 

Karen og Søren blev gift d.24/11 1955, og fra d.1/12 1955 købte og overtog de en vognmandsforretning efter Regner Therkelsen i Grejsdalen. Karen blev medarbejdende hustru til styringen af administrationen. Forinden havde de set på flere andre ledige vognmandsforretninger bl.a. i Aarhus, men til den hørte der kørsel med køer og grise, og det passede ikke Søren. Han var færdig med landbruget. 

Billedet øverst til højre er Søren Dahlgaard med sin første lastbil - 1.12.1955, og nederst med hans sidste nye bil ved hans 40 års jubilæum. 


jpg975Firmaet, som Søren overtog, var tilsluttet foreningen af Danske Langtursvognmænd, men Søren overtog kun den del, der havde med indenrigskørsel at gøre. Delen, som Søren overtog, havde mest kørt med entreprenør- og byggematerialer, hvilket også blev Søren Dahlgaards hovedforretning i sin tid som vognmand.
 

I 1962 opkøbte Søren vognmand Westergaards forretning i Vejle, og med to lastbiler blev der ansat en chauffør til den ene lastbil. I de sidste år som vognmand var Søren dog igen alene med en lastbil. 

Dieselolie tankede Søren hos vognmand Harald Jensen, der havde tankanlæg på Sønder Bygade i Grejs, eller på forskellige tankstationer i landet. I 1955 kunne Søren tanke 65 liter diesel for 20,- kr. hos Esso i Grejsdalen, hvilket var en tank, som han ofte benyttede.

Da Jysk Kalksandsten startede en fabrik i Ørum ved Daugaard i 1967, kom Søren med fra begyndelsen som fast vognmand, der kørte byggematerialer ud til kunder. Dette arbejde beholdte han i al sin tid som vognmand. Jelling Trælast var også i mange år en fast kunde.

I perioden 1965 – 1970 blev den nye Lillebæltsbro bygget, og hertil kørte Søren mange læs sand. En overgang kørte han en gang om ugen med mel til Hjørring.

For at få økonomien til at hænge sammen gjaldt det om at finde returlæs med tilbage. Det kunne være kalk til omegnens landmænds marker eller cement til brugsforretninger.

Da Grejs Garage blev etableret i 1970 var Søren Dahlgaard en af de 6 vognmænd i fællesskabet, som var med fra starten af.

Den 1. december 1995 fejrede Søren, at han havde drevet vognmandsforretning i 40 år.

  

Søren Dahlgaard stoppede som vognmand i 2001.