Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 17. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Broes Mølle, Grejsdalsvej 456, Vejle, ca. 1900

B60244Broes Mølle, Grejsdalsvej 456, Vejle, med den opstemmede Grejs Å og det store møllehjul ved gavlen. Bygningen hed oprindelig Den Nederste Mølle, og var den tredie i rækken af møller, der hørte sammen med Grejs Mølle. Navnet Broes Mølle fik den i slutningen af 1800-tallet efter en ejer ved navn Broe. Bygningen brændte 1913 og blev nogle år senere opført igen. I 1925 installeredes elværk, vandhjulet blev erstattet af en turbine, og møllen, Elektromøllen, leverede jævnstrøm til Hornstrup og Grejs indtil 1962.