Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Grejs Hovedskole

B44På Nørre Bygade 6 i Grejs ligger den over 100 år gamle bygning, der i sin tid var Hovedskole i Grejs. Det vides ikke, hvornår bygningen reelt er opført, men ifølge billedmaterialet i arkivet skønner vi,  at det må være i sidste halvdel af 1880-erne.

I den ene ende af Grejs Hovedskole var der en god bolig til læreren med en parklignende have. For mange år siden hørte der også lidt landbrugsjord til skolen, så skolelæreren kunne være selvforsynende med fødevarer. Nogle af eleverne fra den tid har fortalt, at de kunne blive sendt ud i marken for at flytte den tøjrede ko til et nyt græsareal. 

Den første lærer på Hovedskolen i Grejs, som arkivet kender til, var lærer Andersen. Ifølge arkivets oplysninger var han lærer i tiden fra 1892 og frem til 1902. Måske kunne lærer Andersen være ansat før år 1892.

               Billedet til højre er fra ca. 1910 - lærer Steffen Kristensen længst til højre.

Efter de oplysninger arkivet er i besiddelse af er næste lærer i Grejs Hovedskole Lærer Winther. Flere elever fra lærer Winthers tid har fortalt, hvorledes skole tiden forløb dengang. Lærer Winther satte sig i respekt over for eleverne, der var ikke så meget med lussinger eller en rap af pegepinden, i stedet kunne violinbuen komme i sving. Så der var som regel ro i klassen.

B489Lærer Winther var også kirkesanger, så en gang imellem måtte han i kirken i skoletiden. Eleverne sad imens stille og roligt med deres opgaver, mens fru Winther ind imellem kom ind i klasseværelset. En gang var der en vikar, mens lærer Winther var på sygehuset. Han var ikke så god til at holde ro i klassen. Så da lærer Winther kom tilbage, fik først elever en ordenligt "røffel", dernæst fik vikaren ligeså.

Udover at passe skolen var lærer Winther og hans hustru Dagny deltagere i, hvad der skete i byen i alle henseender. Lærer Winther var jo også kirkesanger i Grejs Kirke. Dette indebar jo, at "degnen" deltog i alle begivenheder, der fandt sted i byen. I tiden dengang var det jo almindeligt, at til de fleste fester og andre anliggender var præst og degn almindeligvis sædvanlige deltagere.

                      På billedet til højre ses lærer Winther længst til højre.

Lærer Winther og hustruen Dagny deltog ivrigt i foreningslivet i Grejs. Lærer Winther var med til at starte Grejs Ungdomsklub. Og der var mange aktiviteter i foreningen. Der var bl.a. mange dilettant forestillinger, hvor de selv også deltog som aktører på scenen.

Lærer fik ord for at være en dygtig lærer, og havde et godt forhold til skolens elever og ikke mindst til forældrene. Men i 1942 blev lærer Winther ansat som Amtsskolekonsulent i Vejle Amt. Så nu skulle der ansættes en ny lærer i Grejs. Familien Winther blev dog fortsat boende i Gejs.

jpg034

I de første år efter lærer Winther var det skiftende vikarer, der underviste elverne i Grejs Hovedskole. Men i 1947 blev lærer Carsten Brems Hansen ansat som lærer ved Grejs Hovedskole. Erik Hansen er en af de tidligere elever hos lærer Brems, og han har fortalt lidt fra skoletiden i den "store skole".

Dagen startede altid med morgensang - ofte nr. 367 - Den signede dag med fryd vi ser. Derefter bad lærer Brems fadervor, og eleverne blev hørt i salmevers. Brems var en dygtig pædagog, som sørgede for at høre alle eleverne i salmevers. Som enelærer i en landsbyskole var det afgørende, at kunne undervise i alle forskellige fag. I Grejs var man godt tjent med lærer Brems, som var en faglig dygtig, men også en pædagogisk og omgængelig lærer.

                                                 På billedet ses Lærer Brems længst til venstre

Lærer Brems overtog jo også opgaven som kirkesanger i Grejs Kirke, og lærte dermed hurtigt sognets beboere at kende. Lærer Brems og hustruen Helen deltog aktivt i såvel det private som det foreningsmæssige i Grejs.

 Sidst i 1950-erne bestemte sognerådet i Grejs-Sindbjerg kommune, at der skulle bygges en ny Central Skole i Lindved. Så i 1961 var byggeriet færdig, og den nye Central Skole i Lindved blev taget i brug, og alle de tidligere skoler blev lukket. Lederen af den nye skole blev Carsten Brems. Så Brems og familien flyttede til Lindved i tjenesteboligen, der fulgte med stillingen. Da Brems gik på pension, flyttede Helen og Carsten Brems tilbage til Grejs i en villa på Havrebakken.

Der findes mange skolebilleder på: www.arkiv.dk grejs sogn.