Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 17. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Grejs Mølle Restaurant´s historie.

B50Grejs Mølle Restaurant var oprindelig bygget som direktørbolig fra ca.1819. Formentlig opført af direktør Kock. Direktør Kock's datter, Cecillie blev gift med Adolf Hahn, der var ansat som farvemester på klædefabrikken. De adopterede en datter, Vendla Hildegaard Maria Hahn fra Adolf's broder i Sverrige. Vendla blev gift med søkaptajn Otto Emilius Envoldsen. De boede på Grejs Mølle, og fik børn der.

Derefter boede direktør Kjertinge i huset i 1920´erne og det meste af 1930´erne. Efter at stolefabrikken lukkede blev boligen til lægebolig.

Først i 1940´erne blev villaen solgt til Mette og Aksel Yde, som lavede villaen om til restaurant. Stedet blev et yndet udflugtsmål og spisested, hvor bybussen gik lige til døren, og chaufførerne fik gratis kaffe m/lagkage. 

Først i 50 érne blev Grejs Mølle solgt til Skovfoged Knud Larsen og frue, der drev restauranten videre. I 60´erne blev stedet solgt til Lindegaard, som også havde Håndværkerforeningen i Vejle. Næste ejer blev Rosengreen og hans kone Sigra. De drev stedet til sidst i 70´erne, hvor det blev solgt til en mand fra Højen. Sidste ejer var kaffehandler Mortensen.

I 1981 brændte Grejs Mølle ved et lynnedslag, og midt i 80´erne blev den brændte og fredede bygning nedrevet.