Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Historie arkiv

Grejs Forskole

Indtil 1962 var der en Forskole (også kaldet Lilleskole) i Grejs.

B9Det var i Forskolen børnene begyndte deres skolegang, og her blev man undervist de første 3 år. Herefter blev eleverne flyttet til Hovedskolen, der lå på den anden side af gaden (eller måske den gang vejen).

                Billedet til højre er Grejs Forskole 1927 med Lærerinde    Frøken Johansen.

Elever til Hovedskolen i Grejs kom også fra en Forskole i Fløjstrup beliggende Fløjstrupvej 40. Men desværre er arkivet ikke bekendt med yderligere oplysninger om Forskolen i Fløjstrup.

I Ulkjær var der også en Forskole. Eleverne herfra blev efter de 3 år delt mellem Sindbjerg Hovedskole og Grejs Hovedskole. Fordelingen af eleverne mellem Hovedskolerne skete formentlig efter nærmeste afstand til den nye skole.

Til gengæld er der tidligere elever, der har fortalt om deres erindringer fra Forskolen i Grejs. Det er bl.a. Esther Therkelsen, Kaj Særensen, Knud Gormsen, Jens Michael Mikkelsen og Erik Hansen. 

Før 1902 var der forskole på gården "Store Damgård", beliggende Grejsbjergvej 2. Her var der undervisningslokale i et udhus, der så senere  måske har været aftægtsbolig, og endelig lavet om til staldbygning.

Men i 1902 blev der bygget en ny Forskole på i dag Nørre Bygade 13. Det var også tæt på Hovedskolen - skråt over vejen.

B34Udover undervisningslokale skulle der dengang være lejlighed til lærerinden. Det var som regel lærerinder, der underviste børnene i Forskolerne.

Fortællerne kan fra deres skoletid i 1920 erne huske Frøken Johansen, som deres første lærer. Hun var efter sigende en meget god fortæller.

På et tidspunkt havde Frøken Johansen sin mor og en plejesøn boende hos sig i den lille lejlighed. Dengang var der toilet (eller das) i gården, som var fælles med eleverne.

                                         Her er Fru Larsen foran Grejs Forskole 1934.

I 1933 blev der ansat en ny lærerinde. Det var Kathrine Knudsen, senere gift Larsen, og herefter mest kendt som Fru Larsen.

Fru Larsen var uddannet som forskolelærerinde. Eleverne gik i skole hver anden dag - 1. klasse den ene dag og 2. og 3. klasse den næste dag.

Fru Larsen fortsatte som lærerinde i Grejs Forskole indtil nedlæggelsen i 1962. Herfter fortsatte hun indtil pensionsalderen som lærerinde ved den nye Centralskole i Lindved.