Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Landejendomme

Lille Damgård Grejs

Grejsbjergvej 1, 7100 Vejle

Lille DamgårdMatr.nr.19 A Grejs

Lille husmandssted ved gadekæret.

1920 erne ejede Marie Møller Lille Damgård. Der var 7-8 køer samt andre husdyr på ejendommen. Tilhørende jord var beliggende på begge sider af Grejsbjergvej, og strakte sig nordpå helt ned til bækken.

I 1938 købte Jakob Riis ejendommen, og drev den videre med sædvanligt husdyrhold.

Elly og Gunnar Mikkelsen købte Lille Damgård i 1955. Ejendomme blev drevet med husdyrhold, korn,græs og roer. Der var også lidt skov til  ejendommen, der var beliggende ude bagved Sønderskovgård.

Gunnar var sognefoged i mange år. Han kørte også en mælketur til Ulkær mejeri.

Gunnar var frihedskæmper og med i hjemmeværnet i mange år.

Noget af jorden blev udstykket til andelsboligerne på Grejsbjergvej sidst i 1980erne. Resten af jorden købte Henning Bisgaard til sammenlægning med Store Damgård.

Elly og Gunnars søn Hans Henrik Mikkelsen bor på ejendommen nu.

Læs mere på: www.historiskatlas.dk