Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Landejendomme

Gæsagergård Grejs

Gæsagergård, Grejsvej 2, 7100 Vejle

B592Gården blev bygget i 1890 af Niels Thomsen.

1936 blev gården overtaget af Kr.Thorup,

men han solgte året efter til Gunnar Bisgaard.

Kr.Thorups søster Gerda blev husbestyrerinde for Gunnar Bisgaard.

I 1938 blev de gift, og de boede på Gæsagergård til midt i 1940-erne,

hvor de solgte gården til Anker Sørensen, og købte i stedet

Hjørnegården, Nørre Bygade 21, Grejs.

Frem til sidst i 1960-erne drev Anker Sørensen sammen med sin hustru

gården med traditionelt dyrehold og markdrift. Efter deres død overtog

sønnerne Arne og Jens Tage gården, og fortsatte med at drive gården

som fritidslandbrug.

I forbindelse med anlæggelse af den nye motorvej blev gården eksproprieret,

jorden blev solgt videre til sammenlægning med anden landbrugsejendom og

bygninger blev fjernet. Så ejendommen er nedlagt.