Lokalarkivets åbningstid: 1. mandag i måneden kl. 14-16. Lukket på helligdage og i skoleferier.

Landejendomme i Grejs Sogn

Rohdengaard

Rohdengaard 001Viborg Hovedvej 14, 7100 Vejle

matr.nr.3 a Grejs by - areal 38 1/2ha.

Rohdengaard kan dateres tilbage til 1794, hvor Christen Christophersen

fik betinget skøde af Kammerherre H.H. Lüttishau til Grundet.

Gennem årene har der været skiftende ejere til Rohdengaard.

Johan Henrik Jensen pantsætter gården i 1843.

Hans Madsen Lassen Lomholdt køber i 1908 og sælger den igen

i 1918 til Laurits Jensen.

Laurits Jensen og hustru Gerda drev Rohdengaard med kvægbrug og planteavl.

I 1962 dør Laurits Jensen, og Gerda bliver boende på gården, medens den ældste

søn Karl Jensen bestyrer gården.

I 1968 overdrager Gerda Jensen Rohdengaard til sønnen Karl, der fortsætter landbrugsdriften.

1972 bygges der ny kostald, men nogle år senere sættes kobesætningen ud,

og gården drives videre med kødkvæg og planteavl.

År 2000 forpagter Karl Jensen jorden ud.

Karl Jensen afgår ved døden i 2017, og Rohdengaard er siden købt af Sole Mink.