Lokalarkivets åbningstid: 1. mandag i måneden kl. 14-16. Lukket på helligdage og i skoleferier.

Landejendomme i Grejs Sogn

Grejs - Pladsbjerg

Pladsbjerg Grejs.

Viborg Hovedvej 13, 7100 Vejle

img012Der har været mange ejere på Pladsbjerg siden 1833 og til 2007.

Den første ejer vi har oplysning om, er Jørgen Nielsen, der ejede Pladsbjerg i årene 1833-1844.

Ved Skifteretsattest overtog Jørgen Nielsens enke Dorthea Mortensdatter ejendommen 1881.

Herefter blev Pladsbjerg solgt til Niels Johan Jørgensen 1881.

Ifølge Testamente overtog N.J.Jørgensens enke, Ane Marie Clausen fra 1882 -1896.

I årene 1896 til 1910 var Laurs Jørgen Jensen ejer, der solgte til Hans Hansen år 1910.

I 1915 Blev Pladsbjerg solgt til Hans Pladsbjerg, og derved har gården sikkert fået navnet "Pladsbjerg"..

Jens Knudsen Jensen ejede Plasbjerg i årene 1915 til 1944, og Hans Nissen 1944 til 1947.

Ellen og Søren Jensen købte Pladsbjerg i 1947, og de drev gården med traditionelt dyrehold og markdrift indtil de nåede pensionsalderen.

Efter Søren Jensens død i 1990 boede Ellen på Pladsbjerg til 1992, hvor Jens Knudsen Jensen (barnebarn efter Jens Knudsen Jensen 1915) købte Pladsbjerg.

Jens Knudsen Jensen solgte i 1992 Pladsbjerg videre til Elly og Ove Madsen, der fortsatte med at drive gården som et lille fritidslandbrug med lidt heste.

I 2007 eksproprierede Vejdirektoratet gården i forbindelse med bygningen af den nye motorvej Vejle - Herning. Bygningerne er nu revet ned og jorden er fordelt til omligende ejendomme.