Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Landejendomme

Moselund, Grejs

MoselundKeglekærvej 60, Grejs, 7100 Vejle

Moselund.

I slutningen af 1800 tallet boede Jeppe Kjær Kristensen på husmandsstedet Moselund. Jeppe Kjær blev kaldt "Jep Hjuler", fordi han var hjul- og karetmager.

Det var et stort arbejde at fremstille et vognhjul. Først startede han med fælgen, borede huller ud til egerne, som han selv fremstillede, samt selve hjulkransen.Så var det smedens tur til at lægge en jernring både om navet og hele vejen udenom hjulet.

Jep Hjuler fremstillede også landbrugsvogne.

Til Moselund hørte der også lidt jord til, så der kunne holdes et par køer samt lidt andre dyr. 

Da sønnen Peter og hans kone Astrid overtog Moselund,  blev der udgravet en kælder under stuehuset, der blev indrettet til aftægtsbolig for forældrene. Peter blev karetmager, og fortsatte fortsatte forretningen efter sin far.

Næsten alle gårde i Grejs havde en lille moselod i Keglekæret, nabo til Peter Kjær, Moselund. 

Under første verdenskrig blev der gravet tørv i en del af moselodderne, der fortsatte til anden verdenskrig.

Der blev også høstet strå til at tække de mange gårde, der brugte stråtag på mange bygninger.

I 1944 døde Peter Kjær, og Moselund blev så købt af Anna og Marinus Kristensen. 

Marinus blev tækkemand og arbejdede sammen med Peter Jørgensen, Grejs Østermark, som han lærte faget af.

Efter Marinus´ død midt firserne, flyttede Anna ind i en af de nye pensionistboliger på Nørre Bygade 23 i Grejs.

Moselund blev da solgt til Jette og Preben Schnoor.

Da Preben ville ombygge nogle udhuse i foråret 2000, var der under et cementgulv et brostensgulv. Han fjernede brostenene, og under det var der lergulv. Så der har sandsynligt tidligere været beboelse her. På en bjælke var der hugget følgende ind: "Lavet i juli 1873, sat op august 1873".