Lokalarkivets åbningstid: 1. mandag i måneden kl. 14-16. Lukket på helligdage og i skoleferier.

Landejendomme i Grejs Sogn

Overbygård, Grejs

Overbygård, Grejs

Keglekærvej 61, 7100 Vejle

IMG 0375Overbygård er bygget i 1868.

Fra1894 var gården ejet af Marie og Niels Kristian Søgaard.

Foruden at være landmand var Søgaard også sognefoged i Grejs sogn og medlem af amtsrådet for Vejle Amt

En af deres sønner Helmer var trafikflyver. En dag med voldsomt blæsevejr faldt hans flyvemaskine ned. Han blev slemt forbrændt ved ulykken, og han døde få dage senere kun 28 år gammel. 

Læs mere om den tragiske ulykke under "Historier" på hjemmesiden.

Billedet er fra ca. 1960 - efter gårdbranden

1929 overtog en anden søn Morten Søgaard og hans kone Petra Overbygård. Forældrene  havde bygget hus ved siden af, som de så flyttede ind i.

Til Overbygård var der 42 tdl. agerjord og 6 tdl. skov. På det tidspunkt var der 3 heste, 14 køer, 9 ungkvæg og 16 svin på gården.

I 1946 solgte Morten Søgaard gården til Rigmor og Viggo Nielsen, der fortsatte landbrugsdriften på gården.

Selv købte Morten Søgaard huset på Nørre Bygade 17 i Grejs.

17 maj 1955 var der brand på Overbygård. Det var tærskedag på gården, og mens alle var inde hos Rigmor til eftermiddagskaffe opstod ilden. Det var i forbindelse med en halmblæser, der blæste halmen over i en anden bygning, at en gnist havde antændt halmen.

Det blæste en kraftig vind, og der var stråtag på bygningen, så ilden buldrede bare løs. Stuehuset blev heldigvis reddet.

Flinke naboer hjalp til med at få oprettet en nødstald, så køerne kunne blive malket.

I 1974 døde Viggo Nielsen efter længere tids sygdom. Rigmor blev boende på ejendommen og forpagtede jorden ud indtil hun 1989 solgte Overbygård til Ebba og Jens Sommer, og hun flyttede ind i huset på Nørre Bygade 2 i Grejs.

Rigmor Nielsen havde forinden solgt et landbrugsareal til broderen Svend Mikkelsen, Grejsgård, og et andet areal til Tørring-Uldum Kommune, der blev udstykket i 12 storparceller, der nu kaldes Keglebakken.

Ebba og Jens Sommer solgte Overbygård i 2003 til Annette Andersen Lau og Carsten Lau.   

Annette Andersen Lau og Carsten Lau byggede nyt stuehus og en ny ridehal. Ca. 2011 skete der et ejeskifte.

Ejendommen er fra 1. oktober 2020 ejet af Camilla og Mikkel Søe Erhardtsen. Ridehallen er udlejet til Grejs Rideklub.