Lokalarkivets åbningstid: 1. mandag i måneden kl. 14-16. Lukket på helligdage og i skoleferier.

Landejendomme i Grejs Sogn

Viborg Hovedvej 15, Grejs

jpg126Viborg Hovedvej 15, Grejs, 7100 Vejle.

17. juni 1881 blev der tinglyst skøde på ejendommen matr. nr 14 b Grejs til Henrik Laursen fra Jacob Hansen.

Henrik Laursen var født på St.Lysholt mark i 1830.

Skødet omhandler kun matr.nr.14 b, med et areal på ca.1,6 ha (jorden må være udstykket fra matr. nr. 14 a Keglekærvej 62). Hvor mange bygninger der var på ejendommen nævnes ikke, men i folketællingen fra 1890 betegnes det som et hus. Henrik Laursen er i følge folketællingen beskæftiget som "vejmand" .

Det må også have været nødvendigt med en suplerende indtægt, derfor var han sikkert vejmand. Henrik Laursen var på det tidspunkt 59 år, og hans kone Karen Marie var kun 26 år. Sammen fik de 4 børn på 5, 3, 1, og et under 1 år.

Henrik Laursen dør 12. februar 1905, og 9. marts sælger Karen Marie "huset" til Smed Hans Hansen.

Den gang var Viborg Hovedvej tæt på ejendommen, og den bygning, der i dag ligger langs med vejen, er sikkert opført på det tidspunkt eller før. Der er i bygningen spor efter, at der tidligere har været et smedeværksted i bygningen.

I 1910 sælger gårdejer P.N. Dalsgaard matr.3 b Grejs til smed Hans Hansen. Samtidig sælger smed Hans Hansen matr.3 b og 14 b, Viborg Hovedvej 15 til Henrik Worm (jorden må være udstykket fra matr.3 a Rohdengård,Viborg Hovedvej 14).

I 1913 sælger P.N.Ravn matr.15c til Henrik Worm (jorden må være udstykket fra matr.15 a Keglekærvej 65). Ejendommen består herefter af matriklerne 14b,15c,og 3b med et areal på ialt 4,4 ha.

 

Henrik Worm overdrager i 1945 ejendommen til sønnen Robert Worm, og Robert blev i 1946 gift med Anna. De drev så husmandsstedet med et alsidigt dyrehold på 5 køer,6 grise,30 høns,1 hest samt kaniner.Robert var ved siden af en dygtig daglejer på de omkringliggende gårde, medens Anna havde lidt rengøring.

I 1968/69 var der en regulering af Viborg Hovedvej .Vejen blev ført uden om Lindved og Hornstrup Mølleby, samtidig blev vejen flyttet mod øst, og dermed længere væk fra bygningerne. Det betød at matr.3 c udgik, så ejendommen bestod nu af matr.14b og 15c  med et areal på ialt 4,2 ha.

I 1970 blev Robert Worm dræbt ved en trafikulykke på Viborg Hovedvej, og i 1971 solgte Anna Worm ejendommen til Lilly og Niels Jørn Jeppesen.

Bygningerne bestod på det tidspunkt af stuehus og staldbygning, der begge var i bindingsværk med stråtag, og det før omtalte smedeværksted blev brugt som lade. Der var ikke indlagt vand, og der var gammeldags "das" i staldbygningen.  I årenes løb er det gamle stuehus og staldbygning blevet væltet, og er erstattet af nyt stuehus. Det eneste, der er tilbage af de oprindelige bygninger, er smedeværkstedet. Fra 1971 og til 1995 var jorden udlejet. I 1995 blev der plantet skov på arealet. 

I forbindelse med anlægelse af den Midtjyske Motorvej blev nabogården Pladsbjerg eksproprieret og nedlagt. Jorden øst for Viborg Hovedvej blev lagt til Rohdengård, medens den resterende del blev lagt til ejendommen Viborg Hovedvej 15. Der er nu et samlet areal på 6,6 ha. Heraf er der 5,8 ha udlagt som fredskov.

 

   jpg122