Lokalarkivets åbningstid: 1. mandag i måneden kl. 14-16. Lukket på helligdage og i skoleferier.

Landejendomme i Grejs Sogn

Keglekærvej 65 Grejs

 

Matrnr.15 a Grejs by, Grejs

B504I 1918 var gården ejet af Jens Ravn .Det var en tvillinggård sammen med Keglekærvej 61 der var beliggende ude på marken.

I 1928 brændte gården. Efter branden blev gården købt af Kjartan Nielsen, og han levede af landbruget med bl.a.hønsehold og rugeri. Han ejede gården i fem-seks år 1928-1933.

Gården blev herefter købt af Martha og Herman Hansen. De opkøbte yderlige jord til ejendommen,  så der blev 32 tdl. under plov. 26. juli købte Herman Hansen af Morten Søgaard for 2Skp 1Fdk 2 3/4 Alb og 6. okt købte han af Johannes Poulsen.for 3 Skp 3 Fdk 0174 Alb

Midt fyrrerne havde gården en besætning på 1 plag og 2 heste, det var belgiere. 14 køer af rød dansk malkerace,13undkvæg, 4 søer og 20 svin.

Ved siden af landbrugsbedriften var Herman Hansen i mange år medlem af sognerådet i Grejs-Sindbjerg Kommune og senere Tørring-Uldum Kommune.

Ca. 1988  ophørte landbrugsbedriften på gården. En del af jorden blev solgt til Hans Erik Mikkelsen til fortsat landbrug. Et skovareal blev solgt til Hans Jørgen Poulsen. Et areal blev solgt til Tørring-Uldum Kommune til udstykningen Hovgårdsvej. Et mindre areal blev solgt til Jan Vandal og Multivac. Bygningerne med et mindre areal blev herefter solgt til Ruth og Thorkild Bech.. 

Ruth og Thorkild flyttede i 1999 i nyt hus på Keglebakken. Gården blev solgt til Allan Holm Frost.