Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Landejendomme

Kirkelund, Grejs

 

img155Ulkærvej 37, matr.nr.25a, 16a m fl. Grejs by, Grejs - 80 ha.

Kirkelund var fæstegård i 1700 under Grundet gods, og blev købt fri i 1793 af den daværende fæste.

I 1839 blev Kirkelund solgt til Jens Hansen, hvis datter Karen F. Jensen i 1869 blev gift med Anders Peder Ladefoged. A.P. Ladefoged forsvandt pludseligt og sporløst i nattens mulm og mørke fra Kirkelund. Det eneste han havde taget med sig, var en hest. Nogle år senere blev han erklæret død. Enken, Karen giftede sig med Jacob Pedersen, som var bror til kromanden i Grejs, Jacob Pedersen, som var Hans Pedersens bedstefar. Jacob Pedersen var med til opførelsen af Grejs Kirke i 1882.

Gården lå oprindelig inde i Grejs by, men blev udflyttet i skiftningstiden til sin nuværende beliggenhed ca.1 km nord øst for Grejs by.Alle bygninger var dengang opført i bindingsværk tækket med stråtag. Det tilhørende skovareal var på 5.5 ha tilplantet med bøg og eg.

Den 11 dec.1902 overtog Karen og Jacobs søn Karl Pedersen og hans kone Jakobine Kirkelund. Arealet var da 32,4 ha, heraf 24 ha under plov, 1,7 ha eng, 0,1 ha mose og 5,5 ha skov. Besætningen bestod af 16 køer, 18 stk. ungkvæg, 2 tyre af sortbroget race samt 4 heste, 2 plage og ca.40 fedesvin.

Ca.1917 blev skoven solgt fra til Elias Carlsen, Højgård.

I 1918 flyttede Karen og Karl Pedersen til Nørre Bygade 10, Gresj,  og Kirkelund blev solgt til Julian Anton Sofus Andersen og Kirstine. Stedet var da noget forsømt, men de fik Kirkelund på fode igen. De drev gården indtil 1956, hvor den blev forpagtet af sønnen Niels Hess Andersen, som senere købte Kirkelund i 1960.

I 1956 blev der bygget ny stalsbygning. Stuehuset er opført i 1874 og restatureret i 1970. Avlbygninger er ombygget og fornyet af flere omgange.

1986 købte de Lundsgård Ulkærvej 31 og jorden blev lagt ind under Kirkelund.

Niels Hess og Anne Marie drev en veldrevet landbrugsgård indtil 1996, hvor de solgte Kirkelund til sønnen Thorkild Hess Andersen, og flyttede derefter til en villa på Vinkelager 4 i Grejs.

Thorkild og Annelise har ændret driftformen på Kirkelund til planteavl og pelsdyravl (mink). Der er opført minkhaller og stuehuset er igen blevet moderniseret.