Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Landejendomme

Østerlund Grejs

Østerlund, Grejs

Ulkærvej 40 matr.nr. 24 a Grejs by

Den 28. februar 1793 købte fæsten Jørgen Nielsen en udstykning fra Grundet. Købsprisen var 781 Rdl. og arealet var på 3 tdr.-1 skp-14/5 fdk.-0 alb.

Gården lå der, hvor Anesminde i dag ligger på Vestermarksvej 15 i Grejs.

I årene 1793-1816 ejede Karen Thomasdatter og Jens Uldrichsen gården. De begyndte at flytte gården ud, hvor den ligger nu, Ulkærvej 40, og kaldte den Østerlund. I 1816 flyttede de tilbage byen på Lille Damgård.

1816-1845 ejede Marianne Michelsdatter og Ulrik Jensen Østerlund.

1845 valgte Ulrik Jensen at sælge, og indgik en aftægtskontragt med den nye ejer, Hans Sørensen

Aftægtskontrakten lyder således: Han skulle have 2 fag i husets nordre ende. Et stykke jord til urter, mel, mælk, brændevin, talg, salt og brændsel. Ejeren skulle sørge for at brændet blev hugget, melet blev malet samt køre ham til kirke 2 gange om året og ved hans død en standsmæsig begravelse.

Den 3. juli 1847 solgte Hans Sørensen Østerlund Laust Mikkelsen.

Fra 7. februar 1854 var det Peder Nielsen Bundgård, der var ejer af Østerlund .

I årene 1883-1906 ejede Else Bundgård og Niels Jørgensen gården. Elses forældre skulle bo på gården på aftægt for livstid. Der skulle også afgives jord til et fattighus på hjørnet af Ulkærvej og Holtumvej.

Der blev bygget nyt stuehus i 1887 og 1900 en ny staldbygning .

Fra 1906-1912 var Lene Therkelsdatter Pedersen og Mads Hansen ejere af Østerlund.

I årene 1912-1947 var Hansigne Kirstine Greve og Niels Peter Iversen de nye ejere af Østerlund. Niels Peters forældre lånte dem penge til køb af gården mod, at de fik aftægt på gården. 12. juni flyttede de 2 familier ind.

1947-1956 overtog en søn Søren Frederik Iversen og Anna Maria, og moderen blev boende på gården.

1956 købte Gunnar Jensen gården, og det meste af jorden blev solgt til Henning Bisgård fra Hjørnegård .

1980 erne købte Tove og Ivan Mogensen, og det er nu et nedlagt landbrug.

Kildemateriale: Karen Greve Straarup