Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Landejendomme

Nørre Bygade 10 Grejs

 IMG 0224Nørre Bygade 10 Grejs

Før 1912 var denne ejendom ejet af A.P.Kjær fra Sandvadgaard. Det var et lille husmandssted med 3-4 køer og jorden lå rundtom bygningerne, det som fra ca. 1970 blev til villakvarteret Vinkelager.

1916 købte Mikael Mikkelsen stedet, men han døede i 1917. Hans hustru Margrethe flyttede derefter til Nørre Bygade 3.

                         Billedet er som ejndommen så ud indtil 1970.

Ejendommen blev da solgt til Karl Pedersen, som kom fra Kirkelund på Ulkærvej 37. I løbet af nogle år byttede han ejendom med Jens Ravn på Keglekærvej 65. Jens Ravn havde ejendommen indtil 1931, hvor den blev solgt til Thomas Sørensen. 

I 1937 købte Niels Pedersen ejendommen og fortsatte med landbrugsbedriften. Omkring 1967-1968 solgte Niels Pedersen ejendommen til Kaj Vandal Laursen, som udstykkede jorden og opførte 15 boliger på Vinkelager.

Bygningerne blev solgt til Karen og Holger Jensen, som byggede værksted og benzinstation på stedet, samt satte ny mur rundt om det gamle stuehus.

Efter Holger Jensens dø i 1974 fortsatte Karen med benzintanken, men lejede værkstedet ud til Anders Jacobsen, som overtog benzin anlægget i 1980. 

1988 købte Else og Anders Jokobsen ejendommen, og boligen blev lejet ud.

Tanken blev nedlagt i 1990. Og Anders Jakobsen solgte ejendommen til Johannes Beck fra Lindved, som fortsatte med at drive værkstedet og lejede boligen ud.

Autoværkstedet blev drevet i nogle år, men er nu ophørt.