Lokalarkivets åbningstid: 1. mandag i måneden kl. 14-16. Lukket på helligdage og i skoleferier.

Landejendomme i Grejs Sogn

Lundsgård Ulkærvej 31

Ulkærvej 31 Grejs

Lundsgård matr.nr.27 a. 30 tdl.nu nedlagt.

B447Lundsgård.

Ulkærvej 31 1Området hvor ejendommen og nr.33 ligger kaldes for Bommenskrald og Batteribanke efter krigen 1864.

Vejle Amts årbog fra 1906 fortæller om Preusserne i Bjerre Herred i marts og april 1864.

1865 blev gården købt af Ane og Niels Christian Jensen.Han havde været med i krigen som sluttede i 1864 og var lige kommet hjem derfra.

1904 overtog den ældste søn Søren og svigerdatteren Kathrine stedet .Hun kom fra Fyn.Forældrene blev boende på gården

Kathrine og Søren Jensen havde to døtre og to sønner.1940 overtog sønnen Aage Jensen og hustru Astrid hun kom fra Hornstrup. De drev ejendommen med 8 køer og kvier 2 heste,søer med smågrise og markerne blev drevet med korn ,roer og græs. De havde ejendommen indtil 1986.De solgte til Niels Hess Andersen der lagde jorden til Kirkelund Ulkærvej 38 og solgte bygningerne til Bjarne Risager. Aage og Astrid flyttede til Lindved