Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 17. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Landejendomme

Hovgård, Grejs

Scan0004

Nørre bygade 20, Grejs, 7100 Vejle

Hovgård var oprindelig tvillinggård til Enggård, men blev flyttet til Nøre Bygade 20 omkring 1800.

Hovgård ejedes af Peter Schmidt indtil 1890, hvor han solgte til Anders Vistesen. I 1910 overtog sønnen Alfred Vistesen gården indtil 1912, hvor Ingrid og Hans Mikkelsen købte gården og var ejere indtil 1917. Gården blev handlet flere gangei nogle år. Men i 1920 købte Martin Buch gården af ejendomshandler Søren Overgaard.

                     Billedet viser Hovgård ca. 1950, da der var landbrug. 

Hovgård blev en veldrevet gård med 12 malkekøer, 2 tyre, 12 ungkreaturer af rød dansk malkerace. Mælkeydelse pr. ko var ca. 3500 kg. En fedtprocent på 4,15. Og 159 kg. smør. Der blev malket med en maskine af Westfalia typen, og mælken blev leveret til Ulkær Andelsmejeri. Der blev holdt 2 arbejdsheste og 1-2 føl om året. Årligt blev der fedet ca. 50 slagtesvin, og der var også et fjerkræhold på ca. 200 høns.

I 1952 byggede Maria og Martin Buch deres aftægts bolig lige øst for gården.

I 1960 overtog sønnen Karl og hustruen Agnethe gården, og fortsatte med landbruget indtil de i 1988 solgte det meste af jorden til Tørring-Uldum Kommune.

Her blev der et parcelhuskvarter - Hovgårdsvej - med ca. 40 parcelhuse, 10 storparceller og 12 lejeboliger. En del af arealet til Hovgårdsvej købte Kommunen af Herman Hansen, Keglekærvej 65.

Stuehuset og de resterende bygninger og jordtilliggende blev senere solgt til en investor, der moderniserede stuehuset, fjernede udbygningerne og opførte 8 boliger på arealet.

Der kan ses mere på: www.historiskatlas.dk