Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 17. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Landejendomme

Grejsgård, Nørre Bygade 29

  Matr.nr.16 a m.flere Grejs sogn.

B432Grejsgård kan dateres tilbage til 1793, hvor den havde været fæstegård til Grundet Gods, men blev dengang så købt fri.

På et tidspunkt har Chr. Jensen erhvervet Grejsgård, og i 1890 overtog Chr. Jensens arvinger så gården. I 1899 blev gården mageskiftet med Johannes Nørskov Hansen,

Ingrid og Hans Mikkelsen solgte i 1917 Hovgård i Grejs, og købte så i stedet Grejsgård. 

         På billedet er det Grejsgård i forgrunden - bagerst ses:                      Multivac, Jan V. Laursen og Grejs Garage

I 1958 døde Hans Mikkelsen, og sønnen Svend Mikkelsen blev af hans moder ansat som bestyrer af gården.

Svend blev i 1963 gift med Inga, og i 1972 overtog Inga og Svend gården. Svends mor, Ingrid blev boende på gården indtil sin død.

Til gården var der et areal på ca. 54 tdr. land, hvoraf der var ca. 4 tdr. land skov. Der er dog gennem årene tilkøbt og frasolgt arealer, så der nu er ca. 17 ha. til gården. Gården blev drevet med malkekøer og fedesvin samt planteavl og lidt skovdrift til eget brug.

Læs mere på: www.historiskatlas.dk