Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 17. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Landejendomme

Hjørnegård, Nørre Bygade 21

Hjørnegård Nr Bygade 21 1990Matr.nr. 18 a m.flere Grejs.

Gården kan dateres tilbage til 1863, hvor den er tinglyst 15 maj.

Gården brændte første gang ca.1875. I begyndelsen af 1900- tallet var Hjørnegården ejet af Jørgine og Morten Kristensen. Da Jørgine blev alene byggede hun huset overfor på Nørre Bygade 14. Sønnen Viggo Kristensen overtog gården ca.sidst i 1920 erne.

Først i 1940 erne købte brugsuddeler Thomas Monrad Petersen Hjørnegården. Han drev ikke selv gården, men Knud Gormsen bestyrede gården nogle år, og herefter var Gunnar Mikkelsen bestyrer indtil gården blev solgt.

Gerda og Gunnar Bisgård købte gården omkring 1946. De flyttede fra en lidt mindre gård - Gæsagergård på Grejsvej nr. 2. I 30 år drev Gerda og Gunnar Bisgaard Hjørnegård med alsidigt landbrug indtil de nåede pensionsalderen.

Svigerdatteren og sønnen Karla og Henning Bisgård ejede nabogården - Store Damgård, Grejsbjergvej 2. Og man blev så i 1976 enige at foretage en byttehandel, så Karla og Henning blev ejere af Hjørnegården, og Gerda og Gunnar kunne ders pensionisttilværelse på Store Damgård.

Hjørnegården blev igen ramt af brand først i 1990 erne, hvor de fleste udhuse nedbrændte. Karla og Henning valgte så i stedet at bygge en ny svinestald på deres mark ved Slotsbanken. Efter Hennings død i 1996 valgte Karla at sælge Hjørnegården, og bygge sig en villa på en ny udstyning, der blev kaldt Tofteager naboudstykningen Birkemosen

Landmand Lars Poulsen købte Hjørnegården til samdrift med gården i Hørup. Der er så senere vedtaget en helhedsplan for et større areal til bebyggelse med parcelhuse, samt en større parcel til en dagligvarebutik. Enklaverne Peder Borchs Vej og Niels Bisteds Vej er udbyggede med 30 Parcelhuse og på en ny enklave Søager er der byggemodnet 15 nye parceller.

Udbygningerne til Hjørnegården er fjernet. Stuehuset blev en overgang udlejet, men er senere blevet solgt med et passende haveareal. Så det kendte Hjørnegård er der en svinestald og en del agerjord tilbage.

Der er mere om Hjørnegården på: www.historiskatlas.dk