Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Landejendomme

Solbjerg, Grejsvej 4

Matr.nr. 11 g Grejs.

img198 001Solbjerg blev en ny ejendom i 1909 ved udstykning fra Hovgård i Grejs. Ejerne var Johanne og Anders Uhrskov, der lod opføre bygninger, så der kunne drives landbrug fra gården. Det tilhørende jordareal var 28 tdr. land, hvoraf der var ca. 3 tdr. land blandet skov.

Johanne og Anders Uhrskov byggede huset på Vestermarksvej 1 i 1935, og året efter solgte de Solbjerg til Karen og Jens Juhl Mikkelsen. De fortsatte landbrugsdriften med et alsidigt dyrehold og planteavl i over 30 år.

I 1969 bestemte Karen og Jens Juhl sig for at overdrage Solbjerg til sønnen Hans Erik, som fortsatte med landrugsbedriften på gården. Der blev moderniseret og udvidet til større kvæghold (sortbroget malkekvlg), og der blev tilkøbt mere jord gennem årene, så det samlede areal efterhånden blev ca. 60 ha.

Hans Eriks forældre blev boende på gården indtil 1978, hvor de købte Holtumvej 12, og tilbragte så deres tilværelse som pensionister her.

I 1981 kom der igen frue på Solbjerg, idet Jytte blev gift med Hans Erik. De hjalp hinanden med landbrugsbedriften gennem årene frem til 2008. I årene var der en udvikling i landbruget. Gårdene blev større og større. Besætninger blev ligeledes større. Så på et tidspunkt besluttede Jytte og Hans Erik for, at benytte sig af tilbudet om sælge køerne, så der kun blev lidt fedekvæg tilbage.

I 2008 blev det meste af jorden sogt fra til naboejendommen, Kirkelund. Der blev ca. 7 ha jord tilbage ved bygningerne, og dette blev overdraget til svigerdatter og søn, Pia og Michael Møhl Mikkelsen. De har indrettet sig med at drive en entreprenørvirksomhed herfra.

Se mere på: www.historiskatlas.dk