Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 17. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Landejendomme

Bakkegården, Grejs

 

Bakkevænget 2 Grejs

Matr.nr.6 a m.fl.

jpg268Bakkegården hørte i 1700 tallet under Grundet Hovedgård som fæstegård.

Efter frikøb og frem til 1896 var forskellige ejere, og der var bl.a. 3 tvangsauktioner gennem årene.

Men i 1896 købte kroejer Hans Jesper Pedersen Bakkegården, og i 1897 skete der det uheld, at stuehuset brændte på grund af et lynnedslag. Murer Olsen fra Lindved blev antaget til at opføre et nyt stuehus, og det færdigt år 1910.

                                 På billedet er Bakkegården øverst - ca.1975

Bakkegården blev drevet som almindeligt landbrug, og på denne gård var det sædvanlige dyrehold 9-10 køer, et par heste, grise og høns. Markerne blev drevet med almindeligt planteavl - dengang var det mest korn og roer.

Hans Jesper Pedersen overdrog 1921 Bakkegården til sønnen Peter Jacob Pedersen, og han blev i 1923 gift med Asta. I forbindelse med overdragelsen blev der samtidig udfærdiget en aftægtskontrakt mellem Peter og hans forældre. Asta og Peter moderniserede gården i 1924 med bl.a. en ny kostald, og fortsatte med den traditionelle landbrugsbedrift.

I 1958 forpagtede sønnen Hans Pedersen Bakkegården, og i 1962 blev ungkarlen Hans gift med Alvine. 

B609De overtog så Bakkegården i 1965 som den tredie generation i Pedersen familien. Landbrugsdriften fortsatte på Bakkegården indtil 1970,  da blev en stor del af jorden solgt fra byggegrunde på Bakkekrogen og Vesterbakken, samt til den nye Grejs sportsplads.

Da Alvine blev alene, besluttede hun at afhænde Bakkegården, så i 2006 købte Elly og Ove Madsen Bakkegården. De byggede i 2007 nyt stuehus, og renoverede udbygninger til deres hestestutteri, der består af Islandske heste og Shetlandsponyer.

                             På billedet er det Hans 10 år foran stuehuset.

Læs mere på: www.historiskatlas.dk