Åbningstider: Hver mandag fra kl. 14 til 16. Dog ikke helligdage og i skoleferier.

Landejendomme

Toftegård, Grejs

 

B598 Sønder Bygade 2, Grejs

Matr.nr.8A Grejs by.

Toftegård ligger i dag midt i byen, og er nu en nedlagt landejendom. Tidligere var det en god lille gård med traditionelt dyrehold med køer, grise, høns m.m. samt planteavl med roer og korn. Der tilhørte også et skovareal med blandet vækst.

Gården kan dateres tilbage til 1875. Indtil 1916 ejede Familien Pedersen Toftegård, for da blev Niels Peter Olsen ny ejer af gården.

Men i 1918 købte Astrid og Anders Larsen Toftegård. De drev landbruget indtil de i 1949 overdrog gården til sønnen Harry. Samme år blev Harry gift med Karen. De drev gården indtil de i 1960 købte huset på Møllehusvej 1, og samtidig solgte gården til Else og Hans Markussen. Hans var søn af Markus Markussen fra Lille Fruens Møllested.

Efter at Else blev alene valgte hun i 1998 at sælge den nu nedlagte ejendom til Joan og Hans Ebler.

Noget af jorden blev tidlige udstykket til storparaceller på Møllehusvej, medens landbrugarealet blev solgt til Møllehusvej 32.

Du kan læse mere om Toftegård på: www.historiskatlas.dk.